Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 3 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 3

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 3

Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014, thuế nhà thầu sẽ không áp dụng đối với trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Viêt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không có dịch vụ nào thực hiện tại Việt Nam.

1000

Nội dung liên quan

shipping-container

Theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014, thuế nhà thầu sẽ không áp dụng đối với trường hợp giao hàng tại cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Viêt Nam có kèm theo điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của người bán, ngoài ra không có dịch vụ nào thực hiện tại Việt Nam.

Từ trước đến nay, các Thông tư hướng dẫn về thuế nhà thầu đều quy định rằng việc cung cấp hàng hóa kèm theo dịch vụ bảo hành tiến hành tại Việt Nam thì phải nộp thuế nhà thầu. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi là trong giai đoạn trước ngày 01 tháng 10 năm 2014 cơ quan thuế đã có các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa từ các nhà thầu nước ngoài chỉ kèm theo điều khoản bảo hành, ngoài ra không có bất kỳ dịch vụ nào thực hiện tại Việt Nam.

Để có hướng xử lý nhất quán về chính sách, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4758/BTC-CST ngày 12 tháng 4 năm 2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp đối với việc thu thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành miễn phí. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 4026/VPCP-KTTH (“Công văn 4026”) gửi Bộ Tài chính, nêu ý kiến như sau:

  1. Nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu kèm theo điều kiện bảo hành thực hiện theo quy định của pháp luật của từng thời kỳ.
  2. Đối với các trường hợp có khiếu nại về nghĩa vụ thuế nói trên, Bộ Tài chính và cơ quan thuế quyết định theo thẩm quyền và tự chịu trách nhiệm đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn số 2776/TCT-CC đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát và xử lý lại các trường hợp trước đây đã xác định nghĩa vụ thuế chưa phù hợp theo chỉ đạo của Công văn 4026 để bảo đảm sự công bằng về nghĩa vụ thuế. Theo đó có thể hiểu rằng doanh nghiệp vẫn phải kê khai nộp thuế nhà thầu đối với trường hợp nhập khẩu hàng hóa đi kèm điều khoản bảo hành, cho giai đoạn trước ngày 1 tháng 10 năm 2014.

Doanh nghiệp cần lưu ý hướng dẫn nêu trên và rà soát lại toàn bộ các hợp đồng nhập khẩu có điều khoản bảo hành trước ngày 01 tháng 10 năm 2014 để chuẩn bị cho các đợt thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới. Vui lòng liên hệ KPMG để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ về vấn đề nêu trên.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi