Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 1 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 1

Bản tin nhanh về thuế Việt Nam 2017/Ấn phẩm 1

Doanh nghiệp không được hoàn Thuế Giá trị Gia tăng (“GTGT”) lũy kế phát sinh trước 1/7/2016 nếu chưa kê khai vào chỉ tiêu hoàn thuế trên tờ khai tháng 6/2016 hoặc quý 2/2016.

1000

Nội dung liên quan

vn-mua-hang-truc-tiep

Theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn luật có liên quan, từ ngày 1/7/2016, ngoại trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động xuất khẩu, dự án đầu tư và một số trường hợp đặc biệt khác, cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ sẽ không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Trước đây, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lũy kế sau ít nhất 12 tháng hoặc sau ít nhất 4 quý thì thuộc đối tượng được hoàn thuế.

Câu hỏi đặt ra là trường hợp doanh nghiệp còn phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết tại thời điểm 1/7/2016 mà chưa kê khai vào chỉ tiêu xin hoàn thuế GTGT trên tờ khai tháng 6/2016 hoặc tờ khai quý 2/2016 thì có được hoàn thuế theo quy định trước đây hay không?

Theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại Công văn số 373/TCT-KK ngày 6/2/2017, trường hợp tại tờ khai thuế GTGT kỳ tính thuế tháng 6/2016 (áp dụng đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (áp dụng đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kết chuyển số thuế GTGT còn được khấu trừ vào tờ khai tháng 7/2016 (áp dụng đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc tờ khai quý 3/2016 (áp dụng đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

Quy định trên có thể khiến các doanh nghiệp có số thuế GTGT đầu vào lũy kế lớn của giai đoạn trước tháng 7/2016 gặp khó khăn về dòng tiền.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi