Bản tin nhanh về FATCA - Tháng 2/2017 | KPMG | VN
close
Share with your friends

Bản tin nhanh về FATCA - Tháng 2/2017

Bản tin nhanh về FATCA - Tháng 2/2017

Theo thông báo ngày 13/02/2017 trên trang web chính thức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (“NHNN”), ngày 16/10/2016, cơ quan đại diện có thẩm quyền của Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận chung (Competent Authority Arrangement between the Competent Authorities of the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam - gọi tắt là Thỏa thuận CAA) để triển khai thực hiện FATCA tại Việt Nam.

1000

Nội dung liên quan

tax-evasion

“Ngày 16/10/2016, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết Thỏa thuận chung (Competent Authority Arrangement) để triển khai thực hiện FATCA tại Việt Nam theo quy định tại Thỏa thuận Liên chính phủ (IGA) Mô hình 1B giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”

Thỏa thuận chung giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về triển khai thực hiện FATCA tại Việt Nam

Theo thông báo ngày 13/02/2017 trên trang web chính thức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam (“NHNN”), ngày 16/10/2016, cơ quan đại diện có thẩm quyền của Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận chung (Competent Authority Arrangement between the Competent Authorities of the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam - gọi tắt là Thỏa thuận CAA) để triển khai thực hiện FATCA tại Việt Nam.

NHNN yêu cầu các tổ chức tài chính tại Việt Nam nghiên cứu Thỏa thuận CAA cùng với Thỏa thuận Liên chính phủ (IGA) Mô hình 1B giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để triển khai thực hiện.

Thỏa thuận CAA thống nhất một số điểm về đăng ký tuân thủ, thời hạn và cơ chế trao đổi thông tin FATCA giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cụ thể như sau:

1. Đăng ký tuân thủ

 • Các tổ chức tài chính tại Việt Nam (“TCTC”) tuân thủ theo IGA mô hình 1 cần tiến hành đăng ký tuân thủ FATCA trên trang đăng ký trực tuyến.
 • Sở thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service – IRS) sẽ cấp Mã số nhận diện trung gian toàn cầu (Global Intermediary Identification Number – GIIN) cho các TCTC đã đăng ký thành công. Các TCTC này cũng được cập nhật trên danh sách các định chế tài chính nước ngoài tuân thủ của IRS.
 • Các TCTC đã đăng ký tuân thủ nhưng vi phạm nghiêm trọng các cam kết tuân thủ và không khắc phục được vi phạm trong vòng 18 tháng sẽ bị loại khỏi danh sách này.
 • Thông tin về các TCTC tuân thủ dự kiến sẽ được đại diện có thẩm quyền của Hoa Kỳ cập nhật và trao đổi hàng năm với cơ quan đại diện có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Thời hạn và cơ chế trao đổi thông tin

 • Cơ quan đại diện có thẩm quyền của Việt Nam (cụ thể là NHNN) đảm nhiệm vai trò làm đầu mối tập hợp thông tin từ các TCTC và báo cáo thông tin tự động cho cơ quan đại diện có thẩm quyền của Hoa Kỳ (IRS) muộn nhất là 30 tháng 9 hàng năm.
 • Dữ liệu được báo cáo theo định dạng XML và được mã hóa theo quy chuẩn của IRS. Phương thức báo cáo thông qua cổng thông tin dịch vụ trao đổi dữ liệu quốc tế (IDES).

3. Triển khai thực hiện thu thập và báo cáo thông tin

 • Cơ quan đại diện có thẩm quyền của Việt Nam (cụ thể là NHNN) phải đảm bảo rằng các TCTC tại Việt Nam bao gồm cả một số loại hình TCTC không thuộc diện phải báo cáo theo quy định tại IGA đều thực hiện việc thu thập đầy đủ các thông tin khách hàng theo yêu cầu của FATCA và báo cáo thông tin cho Cơ quan đại diện có thẩm quyền của Việt Nam.

Thỏa thuận CAA có hiệu lực vào ngày 16/10/2016 và các quy định tại Thỏa thuận CAA sẽ áp dụng đối với mọi thông tin được trao đổi theo quy định tại IGA, kể cả các thông tin liên quan đến các năm trước năm 2016 là năm Thỏa thuận CAA có hiệu lực.

Như vậy, theo tinh thần của Thỏa thuận CAA và các hướng dẫn trước đây của NHNN liên quan đến triển khai tuân thủ FATCA, KPMG xin lưu ý một số điểm như sau:

 • Các TCTC tại Việt Nam cần chủ động đăng ký tuân thủ FATCA với IRS trên trang đăng ký trực tuyến để xin cấp mã GIIN, trừ các tổ chức đáp ứng điều kiện tuân thủ ấn định theo quy định tại Phụ lục II của IGA. Các TCTC đã đăng ký mã GIIN trước khi IGA Mô hình 1 được ký kết cũng cần thực hiện việc thay đổi trạng thái tuân thủ FATCA trên trang đăng ký trực tuyến.
 • Các TCTC cần triển khai các quy trình cần thiết đảm bảo việc tuân thủ FATCA theo IGA đã ký. Theo quy định tại IGA, các TCTC đã đăng ký tuân thủ nhưng vi phạm nghiêm trọng các cam kết tuân thủ và không khắc phục được vi phạm trong vòng 18 tháng sẽ bị coi là các TCTC không tuân thủ (Nonparticipating Financial Institution).
 • Các TCTC không phải tải thông tin báo cáo lên cổng IDES của IRS mà báo cáo thông tin tập trung cho NHNN. NHNN sẽ là đầu mối duy nhất tiếp nhận, xây dựng hệ thống tiếp nhận thông tin báo cáo điện tử từ các TCTC Việt Nam tuân thủ FATCA, mã hóa theo yêu cầu và chuyển cho IRS. Theo đó, yêu cầu về chữ ký số và mã hóa bảo mật dữ liệu theo yêu cầu của IRS có thể sẽ không đặt ra đối với các TCTC. Mặc dù điểm này cũng nhất quán với các hướng dẫn trước đây của NHNN, các TCTC cần trao đổi cụ thể với NHNN về thông tin cần báo cáo và định dạng báo cáo cho NHNN cũng như yêu cầu về chữ ký số và mã hóa bảo mật dữ liệu để có cơ sở thực hiện.
 • Ngoài ra, các TCTC cũng cần thực hiện rà soát các khách hàng thuộc đối tượng báo cáo năm 2016, chuẩn bị các dữ liệu nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo năm 2016. Dự kiến NHNN cũng sẽ sớm ban hành hướng dẫn cụ thể hơn cho các
 • TCTC về vấn đề này trước thời hạn báo cáo năm 2016 (ngày 30/9/2017). KPMG sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi văn bản hướng dẫn này được ban hành.

Để truy cập phiên bản điện tử của bản tin, mời bạn tải về máy theo đường dẫn bên dưới:

TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Đề nghị Mời thầu

 

Gửi