close
Share with your friends

Cập nhật thông tin về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 7

Cập nhật về thuế và luật Việt Nam 2016/Ấn phẩm 7

Cập nhật mới nhất về TNDN, Thuế GTGT và hóa đơn, Thuế thu nhập Cá nhân và các vấn đề lao động, thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tháng 11/2016.

1000

Nội dung liên quan

vn-man-checking-list

1) Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (“TNDN”)

 • Điều kiện và chứng từ cần thiết để xác định chi phí bảo hành được trừ
 • Tạm ứng cho nhân viên không cho mục đích sản xuất kinh doanh và cho doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0% thì chi phí lãi vay của doanh nghiệp không được trừ, và thuộc trường hợp ấn định thuế

2) Thuế Giá Trị Gia Tăng (“GTGT”) và hóa đơn

 • Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các thông tư về thuế GTGT về điều kiện thanh toán qua ngân hàng
 • Tỷ giá xuất hóa đơn trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ
 • Thuế GTGT đầu vào giai đoạn sản xuất thử phải kê khai trên mẫu tờ khai 02/GTGT

3) Thuế Thu Nhập Cá Nhân (“TNCN”) và các vấn đề về lao động

 • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thu nhập từ thù lao giám đốc không được áp dụng miễn, giảm thuế TNCN theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 • Công ty thanh toán tiền lương cho lao động ký hợp đồng lao động với chi nhánh thì phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN cho người lao động
 • Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2017

4) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 • Các trường hợp đưa phụ phí cân bằng container vào xác định trị giá hải quan
 • Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa để cho doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) thuê tài chính phải nộp thuế nhập khẩu tại khâu nhập khẩu
 • Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D thì được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu
 • Tăng cường kiểm tra sau thông quan về trị giá hải quan
TaxTechnical Update

Cập nhật Thông tin về Thuế và Luật

Cập nhật thông tin về thuế và luật của KPMG là những thông tin điều chỉnh mới nhất trong luật và quản lý về thuế cùng những tác động liên quan.

© 2020 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế ("KPMG Quốc tế"), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu