close
Share with your friends

Tóm tắt Thuế gián thu toàn cầu (Tiếng Anh)

Tóm tắt Thuế gián thu toàn cầu (Tiếng Anh)

Tóm tắt Thuế gián thu toàn cầu cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình phát triển thuế gián thu trên toàn thế giới. Do sự thay đổi mức thuế và tính phức tạp của các luật định, việc theo dõi thường xuyên chủ đề này là mấu chốt để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện, báo cáo và quản lý hiệu quả.

1000

Nội dung liên quan

© 2020 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kết nối cùng chúng tôi

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Đề nghị Mời thầu