Консультаційна допомога із застосування МСФЗ

Консультаційна допомога із застосування МСФЗ

Надання консультаційних послуг стосовно тлумачення окремих МСФЗ та їх коректного застосування для ведення бухгалтерського обліку.

Консультаційні послуги стосовно тлумачення окремих МСФЗ та їх коректного застосування.

Суть послуги

Послуга передбачає надання консультаційних послуг стосовно тлумачення окремих МСФЗ та їх коректного застосування для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за МСФЗ.

 

Деталі

  • Аналіз проблемних облікових питань та надання консультацій із застосування окремих МСФЗ з урахуваннях галузевої специфіки компанії, надання коментарів щодо коректного відображення тієї чи іншої операції за МСФЗ (у т.ч. рекомендації щодо застосування нових стандартів – МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», МСФЗ 16 «Оренда» тощо). 
  • Методологічна допомога в підготовці методик та моделей розрахунків за МСФЗ. 
  • Для цілей застосування МСФЗ 16 «Оренда» – аналіз бази договорів оренди, розробка і заповнення персоніфікованого шаблону розрахунку активів з права користування та орендних зобов’язань. 
  • Приведення облікових політик у відповідність до вимог МСФЗ та аналіз податкових наслідків застосування нових стандартів. 
  • Проведення корпоративних тренінгів з питань застосування МСФЗ. 

 

Переваги та можливості

  • Компанія отримає якісну та професійну допомогу з питань застосування МСФЗ, вирішить для себе складні та суперечливі питання щодо відображення операцій в обліку та фінансової звітності та зможе прийняти вірні управлінські рішення. 
  • Компанія дізнається, яким чином МСФЗ та їх інтерпретації впливають на її фінансову звітність. 
  • Компанія отримає експертну думку з питань МСФЗ та посилить свої позиції в процесі проходження аудиту.

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG