Комплексна допомога при переході на МСФЗ

Комплексна допомога при переході на МСФЗ

Повноцінний супровід компанії при переході на МСФЗ та підготовці фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ.

Cупровід компанії при переході на МСФЗ та підготовці фінансової звітності.

Суть послуги

Комплексна допомога передбачає повний спектр консультаційних послуг для повноцінного супроводу компанії при переході на МСФЗ та підготовці фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ.

 

Деталі

  • Етап 1: Діагностика – поглиблений детальний аналіз поточної ситуації стосовно готовності обліку та звітності компанії до переходу на МСФЗ та виявлення основних проблемних питань (включаючи аналіз первинних документів). 
  • Етап 2: Методологія та трансформація – надання методологічної підтримки для побудови моделей і алгоритмів розрахунків МСФЗ коригувань та заповнення трансформаційних таблиць переходу фінансової звітності від П(С)БО до МСФЗ. 
  • Етап 3: Підготовка проєкту фінансової звітності за МСФЗ – підготовка комплекту фінансової звітності разом з примітками для проміжної та/або річної фінансової звітності. 
  • Етап 4: Облікова політика – підготовка проєкту облікової політики відповідно до вимог МСФЗ з урахуванням податкових та регуляторних вимог та специфіки господарських операцій компанії. 
  • За бажанням компанії можуть бути додатково проаналізовані та визначені потенційні податкові наслідки та ризики, пов’язані з переходом компанії на МСФЗ.

 

Переваги та можливості

  • Компанія отримує комплексний та якісний перехід на МСФЗ «під ключ».
  • Фінансова звітність, підготовлена з урахуванням всіх вимог МСФЗ, зведе до мінімуму ризик коригувань в наступних звітних періодах.
  • Компанія зможе перейняти МСФЗ досвід від фахівців KPMG. 
  • Послуга є гнучкою та передбачає придбання одного або кількох окремих етапів або їх комбінування. 
  • Cупровід фахівців KPMG допоможе легше пройти процес обов’язкового аудиту річної фінансової звітності.

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG