Автоматизація бухгалтерського обліку та звітності

Автоматизація бухгалтерського обліку та звітності

Методологічна та технічна допомога компанії при автоматизації процесу складання фінансової звітності за МСФЗ.

Допомога компанії при автоматизації процесу складання фінансової звітності за МСФЗ.

Суть послуги

Послуга передбачає методологічну та технічну допомогу компанії при автоматизації процесу складання фінансової звітності за МСФЗ.

 

Деталі

 • Аналіз і порівняння методології ведення бухгалтерського, управлінського і податкового обліку, застосовуваної компанією і виявлення різниць між ними, формування пропозицій щодо уніфікації та зближення підходів.
 • Gap-аналіз налаштувань поточних облікових систем компанії і формування пропозицій щодо бізнес вимог до системи підготовки МСФЗ звітності. 
 • Розробка функціональних вимог до ІТ системи та встановлення технічних завдань для розробника.
 • Формування пропозицій щодо цільової IT-архітектури та розробка методології трансформації звітності для МСФЗ для цілей автоматизації.
 • Методологічний супровід впровадження та здійснення внутрішнього тестування. 
 • Аналіз внутрішніх процесів в компанії, пов’язаних із складанням фінансової звітності в розрізі розподілу ролей, функцій та документообігу та надання рекомендацій з оптимізації та стандартизації процесів, процедур, контролів. 
 • Аналіз організаційної структури МСФЗ відділу та розподілу обов’язків та надання рекомендацій щодо їх оптимізації.

 

Переваги та можливості

 • Компанія застосовуватиме максимально уніфіковані облікові принципи за бухгалтерським, управлінським та податковим напрямками. 
 • Компанія використовуватиме всі можливості стандартного фунціонала своїх ІТ систем. 
 • Компанія отримає єдину методологічну модель МСФЗ обліку з урахуванням можливостей типової функціональності. 
 • Компанія прикладатиме мінімальні зусилля для закриття звітних періодів та зможе дотримуватись жорстко лімітованих строків подання фінансової звітності регулятору. 
 • Компанія швидко прийматиме ефективні управлінські рішення на основі якісної, своєчасної та коректної фінансової інформації.

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG