Послуги у сфері МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності

Послуги у сфері МСФЗ методології

Команда фахівців KPMG надає допомогу клієнтам з питань МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності.

Команда фахівців KPMG надає допомогу нашим клієнтам з питань МСФЗ методології.

Команда фахівців KPMG надає цільову допомогу з питань МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності для бізнесу на різних етапах розвитку. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», сфера застосування МСФЗ поширюється на підприємства, які кваліфікуються як «великі» відповідно до цього Закону. В той же час компанія, що не підпадає під вимоги цього Закону, може розглянути для себе добровільний перехід на МСФЗ.

 

Чому МСФЗ?

 • МСФЗ звітність підвищує привабливість компанії з метою залучення фінансування у формі капіталу та зовнішніх запозичень.
 • МСФЗ звітність – зрозумілий інструмент для аналізу та прийняття рішень для інвесторів, кредиторів та інших іноземних контрагентів.
 • МСФЗ облік сприяє ефективному фінансовому аналізу компанії, дає можливість прогнозувати майбутню діяльність та надає вагому підтримку при прийнятті управлінських рішень.

 

Група KPMG з надання послуг у сфері МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності – чому саме ми вам зможемо допомогти?

 • Ми – унікальна українська команда з багаторічним практичним досвідом роботи в аудиті, консалтингу та на підприємствах різних галузей.
 • Наш професійний розвиток забезпечується не тільки поточною консультаційною роботою, але й постійним підвищенням кваліфікації наших спеціалістів: ми готуємо публікації для спеціалізованих видань і провідних вітчизняних ЗМІ, приймаємо активну участь в спеціалізованих тренінгах провідних європейських фахівців, організуємо семінари та вебінари для наших клієнтів.
 • У нашій команді створено умови для професійного та кар'єрного росту співробітників, що володіють високим рівнем кваліфікації та ділової культури.
 
Що компанія отримає?
 • Консультації експертів найвищого рівня щодо ефективної підготовки інформації за МСФЗ та практичні рішення щодо облікових та методологічних питань будь-якої складності.
 • Гарантію конфіденційності вашої інформації.

Залежно від завдань, які стоять перед вашою компанією, ми пропонуємо:

Забезпечення підготовки фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

 • Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ шляхом трансформації даних бухгалтерського П(С)БО-обліку.
 • Переведення компаній на МСФЗ.
 • Постановка функції підготовки звітності згідно з МСФЗ.
 • Навчання самостійній підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ.

Підвищення якості обліку та звітності

 • Розробка МСФЗ облікових політик і методик ведення бухгалтерського обліку.
 • Діагностика готовності до аудиту.
 • Організація роботи фінансової функції, поліпшення процесів і процедур ведення обліку та складання звітності.

Автоматизація обліку та звітності

 • Розробка методології та функціональних вимог до системи, в тому числі для рішень Oracle, IBM, SAP, Microsoft, 1C.
 • Вибір системи та підрядника по впровадженню.
 • Управління проектами впровадження систем обліку та звітності.
 • Управління організаційними змінами в ході проекту впровадження системи.
 • Оцінка якості впровадження інформаційної системи, в тому числі участь у тестуванні системи.

Швидке закриття

 • Підвищення оперативності закриття звітного періоду.
 • Підвищення якості підготовки звітності.
 • Оптимізація процесів підготовки МСФЗ звітності.

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG