Реформа аудиту

Реформа аудиту

Закон "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності" (№6016-д) покликаний реформувати ринок аудиторських послуг в Україні.

Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності"

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, здійснення аудиторської діяльності в Україні та врегулювання відносин, що виникають при її здійсненні.

Метою нового законодавства та змін стосовно підприємств, що становлять суспільний інтерес, та їх аудиторів є підвищення якості аудиторських послуг і зміцнення корпоративного управління для всіх зацікавлених сторін.

Основні впроваджені зміни

  • Закон вимагає від аудиторів підприємств, що становлять суспільний інтерес, готувати додатковий письмовий звіт для аудиторського комітету.
  • У законі міститься перелік неаудиторських послуг, які аудитору підприємства та всім членам мережі аудиторських фірм заборонено надавати самому підприємству, що становить суспільний інтерес, його дочірнім підприємствам або його материнській компанії.
  • Законом встановлюється ліміт вартості дозволених послуг, не пов’язаних з обов’язковим аудитом підприємства, що становить суспільний інтерес. Вартість послуг не може перевищувати 70% від середньої суми винагороди, раніше отриманої аудитором за послуги з обов’язкового аудиту такого підприємства.
  • Від підприємств, що становлять суспільний інтерес, вимагається здійснювати ротацію суб’єктів аудиторської діяльності після 10 років надання послуг з обов’язкового аудиту. З можливістю подовження періоду ротації у разі проведення публічного тендеру.
  • Закон впроваджує вимоги Європейського законодавства у частині атестації аудиторів (уточнено механізм зарахування теоретичних знань особі, яка атестується, вимоги щодо атестації встановлені залежно від досвіду роботи претендента тощо).

KPMG у соцмережах