close
Share with your friends

Актуарні послуги

Актуарні послуги

Команда KPMG в СНД здійснює актуарну діяльність у сфері фінансової звітності.

Команда KPMG в СНД здійснює актуарну діяльність у сфері фінансової звітності.

Наша команда спеціалізується на задачах, які мають практичне значення, а також надає послуги у рамках різних проектів, включаючи допомогу у проектах з аудиту і супроводженню транзакцій для страхових компаній і пенсійних фондів, а також неаудиторську оцінку і надання незалежних актуарних висновків.

 

Ми надаємо такі послуги:

Актуарні розрахунки у страхуванні, крім страхування життя

 • Оцінка резервів збитків для підготовки фінансової звітності, а також для цілей зменшення ризиків помилок при тарифікації, вирішенні задач, пов’язаних з розподілом капіталу, і визначенні оподатковуваної бази.
 • Тарифікація нових і діючих продуктів з метою правильної оцінки ризиків, що приймаються на страхування, і підвищення прибутковості страхування.
 • Визначення оптимальної стратегії перестрахування з метою підвищення збалансованості страхового портфеля, вирівнювання прибутку і зменшення обсягу нормативних вимог до платоспроможності.
 • Аналіз і вдосконалення політики андерайтингу для цілей захисту портфеля від надто високих ризиків.
 • Аналіз страхових збитків і факторів ризику для виявлення основних джерел ризику і підвищення прибутковості.

Пенсійні фонди і довгострокові зобов’язання з виплат працівникам

 • Оцінка пенсійних і довгострокових зобов’язань з виплат працівника згідно з МСБО (IAS) 19 або CФО (FAS) 87, а також аудиторська перевірка.
 • Оцінка статусу фінансування недержавних пенсійних фондів.

Актуарні розрахунки у страхуванні життя

 • Аналіз достатності і розрахунок резервів із страхування життя для вирішення задач, пов’язаних з розподілом капіталу.
 • Допомога у розробці і тарифікації нових і діючих продуктів із страхування життя.
 • Тестування прибутку та аналіз чутливості для діючих і майбутніх продуктів для цілей оцінки оптимального співвідношення між прибутковістю і вимогами до достатності капіталу.

Інші послуги

 • Розробка і оцінка програм рефінансування.
 • Оцінка вартості зобов’язань з відновлення виробничої площадки і зобов’язань з охорони навколишнього середовища.
 • Статистичне моделювання збитків і грошових потоків.
 • Зіставлення активів і пасивів для цілей відповідності очікуваних доходів передбачуваним витратам за кожним класом активів.
 • Аналіз методологій, що використовуються для оцінки вартості опціонів на акції.

 

Актуарна група KPMG в СНД входить до складу Міжнародної актуарної практики KPMG .

Фахівці нашої актуарної команди є членами різноманітних міжнародних актуарних об’єднань, таких як Інститут актуаріїв Великої Британії, Міжнародна актуарна асоціація та Російська гільдія актуаріїв.

Робочі відносини з актуаріями з міжнародної мережі офісів KPMG і доскональне знання українського ринку дають нам можливість надавати актуарні послуги високої якості, які випереджають українські досягнення у цій сфері.

 

 

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG