close
Share with your friends

Консультування з управління ризиками

Консультування з управління ризиками

Управління ризиками повинно бути органічно інтегроване в корпоративну культуру організації.

Управління ризиками повинно бути інтегроване в корпоративну культуру організації.

Управління ризиками повинно бути органічно інтегроване в корпоративну культуру організації, щоб кожний працівник міг брати активну участь у рішенні відповідних питань. Однак слід зазначити, що зріле корпоративне управління передбачає набагато більше, ніж просто управління ризиками. Окрім вирішення основних задач, воно також передбачає створення чітких систем контролю, інформування учасників ринків капіталів про фінансовий стан організації, недопущення шахрайських дій, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства та нормативно-правових документів – все це врешті решт дає компанії велику кількість переваг, оскільки її керівництво може отримувати максимально повну інформацію про реальний стан справ.

Ніколи ще фінансові ризики не вимагали до себе такої посиленої уваги. Капітальні резерви, кредитні портфелі, інвестиційна політика, структура капіталу і боргових зобов’язань – все це потребує постійного і найретельнішого вивчення для належного управління ними або послаблення пов’язаних з ними ризиків. Крім того, організації повинні тримати під постійним контролем ризики, пов’язані з діяльністю постачальників. Відмова контрагента від виконання договірних зобов’язань або розпад його бізнесу можуть мати найсерйозніші наслідки для фінансового стану і репутації зв’язаних з ним сторін.

Постійно збільшується кількість організацій, служба внутрішнього аудиту яких розширює межі своїх обов’язків і з підрозділу, призначеного для слідкування виключно за дотриманням встановлених вимог, перетворюється у підрозділ, до кола обов’язків якого входить регулярний аналіз структури нових ризиків та визначення тенденцій їх розвитку (оскільки саме до служби внутрішнього аудиту надходить інформація про результати господарської діяльності). У той же час підвищується і ступінь участі керівника, відповідального за управління ризиками, у процесі прийняття стратегічних рішень, коли в центрі уваги у рівній мірі знаходяться і ризики, і подальше зростання організації.

Практичний досвід і знання фахівців KPMG можна успішно використовувати для вирішення задач з управління ризиками, корпоративного управління та забезпечення дотримання встановлених вимог, а також для аналізу та усунення ризиків, які можуть ставити під загрозу саме існування організації.  

Наші послуги:

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG