Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво вплинули на бізнес. Ситуація розвивається швидко та іноді не передбачувано – керівництву компаній необхідно постійно оцінювати вплив ситуації на бізнес для подальшого складання достовірної фінансової звітності та прийняття правильних та своєчасних управлінських рішень. Аби тримати вас в курсі про найактуальніші облікові та звітні питання, які постають зараз перед бізнесом, експерти з питань бухгалтерських методологій підготували серію публікацій щодо обліку та фінансової звітності підприємств під час війни.

Принцип безперервної діяльності

Принцип безперервної діяльності (англ. going concern) – одне із фундаментальних припущень бухгалтерського обліку та аудиту. Воно передбачає, що компанія продовжуватиме здійснювати свою діяльність в осяжному майбутньому і не матиме наміру та потреби в ліквідації або припиненні діяльності. Отже, складаючи звітність з МСФЗ в складних умовах війни, компанія має оцінити свою здатність продовжувати діяльність на безперервній основі та зробити відповідне розкриття у фінансовій звітності. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Оцінка балансової вартості необоротних нефінансових активів

Відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів", в кінці кожного звітного періоду суб'єктові господарювання слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Оцінюючи наявність таких ознак, компанія має брати до уваги показники зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Необоротні активи – виклики, пов’язані з тестом на знецінення

У випадку якщо компанія виявила ознаки того, що корисність її необоротних активів може зменшитися, керівництву необхідно визначити суму очікуваного відшкодування – найбільшу з двох: вартість при використанні (VIU), справедлива вартість за мінусом витрат на продаж активу (FVLCD).

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Необоротні активи – інші питання обліку

Деякі компанії прийняли рішення поступово відмовитися від нерухомості або певних операцій в Росії, Білорусі або в певних регіонах України.  Про активи, що не використовуються та компенсацію збитків від втрати або пошкодження активу.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Події після звітної дати

Події після звітної дати – це сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до випуску. Вони можуть бути такими, які вимагають коригування та тими, що не вимагають коригування.

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.

Зменшення корисності орендованих активів

Зовнішні несприятливі події – стихійні лиха, війна або пандемія – можуть спричинити економічну невизначеність та мати негативний вплив на компанії, які зазвичай орендують активи для використання у своїй діяльності. 

Детальніше читайте у PDF файлі за посиланням.