Джерело: БІЗНЕС журнал

Банківські кредити протягом багатьох років залишаються основним джерелом фінансування для бізнесу в Україні – як для компаній малого та середнього бізнесу, так і для великих корпорацій. На відміну від європейських країн, де вартість фінансування у більшості випадків не перевищує 5% річних, в Україні бізнес впродовж тривалого часу був змушений залучати фінансування за ставками, які сягали 15-25% у гривні та 5-15% у валюті.

Банки, при розрахунку пропонованої ставки за кредитними ресурсами, в першу чергу враховують вартість залучення коштів, яка на системному рівні представлена в Європі міжбанківською ставкою пропозиції (EURIBOR та LIBOR), а в Україні - індексом ставок за депозитами (UIRD). Протягом останніх двох років відбулося безпрецедентне падіння ставок за депозитами фізичних осіб в Україні, при цьому гривневий UIRD3m, який відображає середній рівень ставок за депозитами на три місяці в гривні, в середині 2020 року перетнув межу 10% й зараз знаходиться на історичних мінімумах – наразі складає 7%.

Звичайно ж, при розрахунку пропонованої кредитної ставки вартість залучення коштів не є єдиним фактором. Наприклад, премія за ризик залишається вищою, ніж в європейських країнах. Попри це, банки зараз готові знижувати вартість кредитів для бізнесу, що в першу чергу зумовлене згаданим вище падінням UIRD, а тому ставки 10-15% у гривні для бізнесу стають реальністю.

Як укласти угоду щодо рефінансування?

Управління кредитним портфелем у середніх та великих компаніях, та зокрема пошук можливостей щодо рефінансування, зазвичай здійснюється підрозділами з казначейства та фінансового менеджменту компаній. Часто керівники, фінансові директори та власники компаній вдаються до допомоги незалежних фахівців, які мають тісні контакти з українськими банками, а також міжнародними організаціями, що надають фінансування приватному бізнесу (ЄБРР, IFC). В такому випадку процес оформлення кредиту рефінансування виглядає приблизно так:

  • незалежні фахівці аналізують та допомагають прийняти компаніям важливі рішення щодо стратегії фінансування та управління капіталом. Вартість залучення консультантів у більшості випадків не перевищує 25-30% річної економії фінансових витрат в результаті проведених оптимізацій кредитного портфелю;
  • за наданими рекомендаціями компанія обирає банк, подає заявку на рефінансування. Документальне супроводження операції незалежні фахівці також можуть взяти на себе. У такому випадку компанія зі свого боку лише надає весь необхідний перелік документів.
  • банк розглядає заявку та підписує договір з компанією в разі позитивної відповіді. Оскільки незалежні фахівці спираються на проведений заздалегідь аналіз та тісні контакти з банками, то в більшості випадків банки дають позитивну відповідь.

Варто зазначити, що з довгострокової точки зору важливо не тільки рефінансувати, але й оптимізувати кредитний портфель і його вартість беручи до уваги стратегічну співпрацю з банком-партнером. Питання не тільки в вартості кредиту на сьогодні, але й у правильній побудові стратегії по роботі з основними банками кредиторами та обслуговуючими банками, а тому й рекомендації щодо рефінансування враховують не лише прямі, але й непрямі вигоди від співпраці з тими чи іншими банками, виходячи з пріоритетних потреб компанії.

 

Адріан Козловський, заступник директора відділу інвестицій та ринків капіталу, KPMG в Україні