15 червня 2021 року Україна ратифікувала Протокол до Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Королівством Нідерланди (далі – «Конвенція»).

Серед найважливіших змін:

  1. оподаткування дивідендів за ставкою 5%, якщо фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж партнерство), яка володіє безпосередньо принаймні 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, і 15% у всіх інших випадках (раніше – оподаткування дивідендів за ставкою 0%)
  2. зміна розміру ставки оподаткування процентів – з 2/10% до 5%
  3. встановлення ставки оподаткування роялті на рівні 5% і 10% (раніше – за ставкою 0% і 10%)
  4. введення «тесту основної мети», відповідно до якого пільги за Конвенцією не надаються, якщо отримання такої пільги було однією з головних цілей угоди чи операції, яка прямо або опосередковано створила підстави для такої вигоди
  5. суттєве розширення повноважень компетентних органів договірних держав щодо обміну податковою інформацією.

Протокол набирає чинність в останній день місяця, наступного за місяцем, в якому здійснюється останній акт обміну ратифікаційними документами, а нові ставки податку будуть застосовуватися з 1 січня року, наступного за набранням Протоколом чинності.

KPMG рекомендує вже сьогодні проаналізувати вплив змін, внесених протоколом, на структуру вашої групи, а також окремі виплати, що здійснюються на користь резидентів Нідерландів, з урахуванням наступного:

  • можливості та підстав застосування Конвенції в межах поточної структури групи компаній, а також окремих операцій;
  • виконання «тесту основної мети»;
  • можливих опцій для зменшення податкових ризиків поточної структури групи компаній (за наявності), пов’язаних з імплементацією протоколу та інше.

Якщо ви зацікавлені в отриманні консультації щодо впливу положень вище зазначеного протоколу на поточну структуру групи компаній, маєте сумніви щодо застосування понижених ставок за Конвенцією до окремих операцій з резидентами Нідерландів, а також інші питання щодо міжнародного оподаткування, будь ласка, звертайтесь до спеціалістів KPMG.