Згідно з ПКУ з 1 липня 2021 року можуть бути призначені перевірки щодо нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність на території України та які повинні були стати на облік у податкових органах до 31 березня 2021 (зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну №62 – до 19 травня 2021 року).

У разі акредитованого представництва нерезидента на території України все просто –  такий нерезидент має стати на облік за загальним місцем обліку (у разі, якщо представництво виконує допоміжну або підготовчу діяльність нерезидента), та стати на облік і зареєструватись платником податку на прибуток (у разі, якщо представництво нерезидента є постійним). 

Нерезидент не має постійного представництва, якщо

Більш складною є ситуація, коли нерезидент не має в Україні акредитованого відокремленого підрозділу, але його діяльність в Україні (наприклад, через співпрацю з ТОВ або фізичними особами, ФОП) відповідає визначенню постійного представництва в Україні. В найбільшій зоні ризику на сьогодні – агентські функції на користь нерезидентів, особливо актуальні, зокрема, для фармацевтичної галузі.

У разі якщо ТОВ, фізичні особи або ФОП на підставі договору/довіреності або фактично:

  • ведуть переговори щодо суттєвих умов правочинів, внаслідок чого нерезидентом укладаються договори, та/або
  • укладають договори (контракти) від імені нерезидента, в інтересах, за рахунок та/або на користь виключно одного нерезидента та/або пов’язаних із ним осіб – нерезидентів, діяльність таких осіб створюватиме для нерезидента постійне представництво в Україні, і такий нерезидент зобов’язаний стати на облік та зареєструватися платником податку на прибуток в Україні.

НЕВИКЛЮЧНИЙ перелік ознак, що свідчать про наявність фактичних повноважень:

  • Нерезидент надає обов’язкові до виконання вказівки, в тому числі засобами електронного зв’язку або шляхом передачі електронних носіїв
  • Резидент використовує корпоративну електронну адресу нерезидента та/або пов’язаних з ним осіба для комунікації з 3ми особами – контрагентами нерезидента
  • Резидент володіє або має право розпоряджатися запасами (товарами) чи іншими активами/ їх значною частиною на території України на підставі вказівок від нерезидента
  • Резидент арендує приміщення для зберігання  майна, придбаного за рахунок нерезидента, що належить нерезиденту чи 3ім особам і підлягає передачі за вказівками нерезидента 

Нагадаємо, що для нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність на території України, за непостановку на облік у податкових органах встановлений штраф у розмірі 100 000 грн. Окрім того, за результатами перевірки нерезидента до нього можуть бути застосовані донарахування з податку на прибуток, штраф в розмірі 25% до розміру донарахувань та адміністративний арешт активів.

При цьому, штрафи, включаючи за непостановку на облік, не застосовуватимуться до 30 червня 2021 року у зв’язку з встановленими карантинними обмеженнями.

Враховуючи те, що перевірки нерезидентів, що не стали на облік, почнуться з 1 липня 2021 року, а джерелами інформації для податкового органу згідно з Наказом від 15.12.2020  № 774 щодо проведення таких перевірок можуть бути в тому числі «будь-яка публічна інформація про можливі факти ведення нерезидентом господарської діяльності на території України або інформація, яка може свідчити про наявність в особи фактичних повноважень здійснювати в інтересах за рахунок та/або на користь нерезидента діяльність, яка має ознаки постійного представництва.», залишилось менше одного місяця, щоб мінімізувати ризики та переглянути умови діяльності нерезидентів в Україні.

Чим KPMG може допомогти:

  • Діагностика діяльності, а також внутрішніх процесів ТОВ або його окремих співробітників/ ФОП, метою якої є визначення зон ризику існування постійного представництва нерезидента в Україні, а також мінімізація виявлених ризиків;
  • Аналіз положень договорів з нерезидентом на предмет виявлення податкових ризиків, в тому числі ризику виникнення постійного представництва нерезидента в Україні.
  • Послуги з реєстрації нерезидента в податкових органах України та реєстрації його платником податку на прибуток підприємств

Катерина Гамрецька, менеджерка групи міжнародного оподаткування KPMG в Україні.