Оновлення правил трансфертного ціноутворення у Білорусії. Чи є ризики для українського бізнесу?

Трансфертне ціноутворення у Білорусії

Правила ТЦ діють в Білорусі з 2012 року. Раніше вони мали значну кількість національних особливостей, таких як наявність 20% коридору при відхиленні від ринкових цін, пріоритетність використання джерел інформації, спеціальні норм щодо реалізації нерухомого майна тощо. Проте з 1 січня 2019 року були внесені зміни, які направлені на усунення відмінностей між білоруськими та міжнародними нормами, наближення білоруського законодавства до стандартів ОЕСР.

За цією темою

Зміни торкнулися визначення взаємопов’язаних осіб (було розширено перелік ознак за якими особи, як фізичні, так і юридичні, визнаються взаємопов’язаними); переліку контрольованих операцій; лімітів сум операцій, що підлягають контролю; особливостей застосування методів визначення ринкових цін; особливостей інформування податкових органів та надання документації.

Згідно з внесеними змінами білоруське регулювання ТЦ наближає законодавство Білорусі до Настанов ОЕСР щодо трансфертних цін для транснаціональних підприємств та податкових адміністрацій, та планом BEPS, що є міжнародною практикою та вже діє у багатьох країнах.

Діючі правила трансфертного ціноутворення в Білорусі визначають контрольованими наступі операцій:

  • зовнішньоторгові операції з пов’язаними особами;
  • зовнішньоторгові операції з реалізації чи придбанню стратегічних товарів;
  • операції з резидентами офшорних зон;
  • операції з пов’язаними особами - резидентами, що застосовують особливі режими оподаткування;
  • операції, що прирівнюються до операцій з пов’язаними особами (сукупність операцій з «номінальними» посередниками, що не несуть значних функцій, активів та ризиків);
  • операції з пов’язаними особами з реалізації чи придбанню нерухомого майна, житлових облігацій, що перебувають в обігу.

Пороги визначення операцій контрольованими встановлюються в залежності від обсягу діяльності платника податків та специфіки контрольованих операцій.

Для зовнішньоторгових операцій з реалізації чи придбанню стратегічних товарів визначено загальний поріг у 2 млн білоруських рублів (близько 1 млн дол. США ), в той час як для операцій із резидентами офшорних зон цей поріг встановлено  на рівні 400 тис. білоруських рублів  (близько 200 тис. дол. США).

Операції з пов’язаною особою з придбання нерухомості та житлових облігацій підлягають контролю в будь-якому випадку, та не мають порогу.

Щодо інших типів контрольованих операцій поріг складає для великих платників (списки яких заздалегідь затверджуються Міністерством з податків та зборів Республіки Білорусь) складає 2 млн білоруських рублів та  400 тис. білоруських рублів для малого та середнього бізнесу.

Варто зазначити, що українські компанії мають значні торгівельні стосунки з білоруськими, зокрема через територіальну близькість країн. Так загальний обсяг операцій України з Республікою Білорусь за 2019 рік склав 5,3 мільярдів дол. США. Білорусь входить в Топ-5 за обсягом експорту в Україну, та в Топ-15 за обсягом імпорту з України.

Отже, якщо українські компанії здійснюють операції із  контрагентами -  пов’язаними особами з Білорусії, або у ланцюгу постачання між  ними є «номінальні посередники», такі операції можуть визнаватись контрольованими в обох країнах, що створює певні ризики для кожної із сторін операції.

Насамперед це стосується методології обґрунтування «ринковості» цін у таких операціях, адже кожна із сторін може використовувати різні підходи та методологію. Регулювання ТЦ як в Україні, так і в Республіці Білорусь тяжіють до збільшення рівня прозорості та активного обміну податковою та фінансовою інформацією. Це означає, що при трансфертному ціноутворенні, насамперед щодо операцій із значними обсягами або із стратегічними товарами, контролюючі органи можуть звернутись один до одного для отримання документацій з ТЦ, підготовлених контрагентом-нерезидентом. Або податківці двох країн можуть здійснювати  аналіз таких операцій спільно.

Відтак, українським компаніям слід впевнитись, що обгрунтування ціноутворення та використовувана сторонами контрольованих операцій методологія ТЦ є узгодженою, та не несе ризики для кожної із сторін таких операцій.

Марія Чубенко, консультант групи ТЦ KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today