Обговорення закону про працю

KPMG Law Ukraine

30 січня наші колеги, юристи KPMG Law Ukraine Вероніка Курилко, Сона Мурсалова та старший юрист Юлія Підлісна, взяли участь у обговоренні Проєкту Закону України «Про Працю» № 2708 від 28.12.2019 (Проєкт), яке відбулось між представниками Міністерства економічного розвитку та торгівлі, бізнес спільноти та професійного юридичного середовища.

За цією темою

Загалом позитивно оцінивши ідею реформування трудового законодавства, учасники обговорення висловили своє занепокоєння деякими положеннями проєкту:

1. Обов’язковість укладання трудового договору у формі двосторонньої угоди між роботодавцем та працівником. Відсутність альтернативи прийняття працівників на роботу, зокрема шляхом видачі наказів може викликати багато практичних проблем для представників великого бізнесу, які будуть вимушені укладати письмові угоди та проводити переговори щодо їх умов з кожним працівником окремо, що збільшить навантаження на працівників відділів HR та надмірно бюрократизує процес.

2. Укладення додаткової угоди про розірвання трудового договору. Даний механізм у його поточному вигляді створює простір для можливих зловживань, оскільки Проєкт не встановлює чіткого розмежування дисциплінарних та недисциплінарних підстав для звільнення. Відповідно, якщо працівник, що підлягає звільненню за дисциплінарний проступок, відмовляється підписати таку угоду, спір щодо такої відмови буде розглядатись у судовому порядку. Враховуючи тривалість судових процесів з трудових спорів, така процедура звільнення може виявитися вкрай не ефективною на практиці.

3. Ознаки трудових відносин. Проєкт пропонує закріпити ознаки трудових відносин на рівні закону. Однак, запропонований перелік є не вичерпним та може доповнюватися залежно від специфіки діяльності особи, що залучає найману працю. На жаль, Проєкт не деталізує, ким та за яким принципом можуть встановлюватися такі додаткові ознаки. Спостерігаючи підвищену увагу регулятора до виявлення прихованих трудових відносин, можна передбачити виникнення численних судових спорів щодо застосування тих чи інших ознак, особливо в перший час застосування даних положень.

4. Гарантії щодо оплати роботи у неробочий час/дні. Проєктом пропонується оплата понаднормової праці не у подвійному розмірі, як це передбачено чинним кодексом, а у розмірі, що на 20 % вище оплати праці працівника в межах встановленої в трудовому договорі норми праці. Тобто замість 100 % надбавки, працівники отримуватимуть лише 20 % надбавки, що має наслідком зменшення соціальних гарантій працівників.

5. Диспозитивність більшості положень Проєкту. Запрошені експерти висловили занепокоєння, що така диспозитивність норм може призвести до зловживань з боку роботодавців з огляду на низьку правову культуру та недостатню обізнаність потенційних працівників щодо свої прав. Однією з пропозицій прозвучало створення інтерактивних медіа програм, спрямованих на підвищення правової обізнаності у сфері трудових прав громадян.

Загалом, Проєкт був сприйнятий досить позитивно. У той же час, залишається багато положень, які потребують подальшого концептуального доопрацювання після детального аналізу відповідної проблематики та консультацій з представниками інтересів як роботодавців, так і працівників.

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today