Трансфертне ціноутворення та нематеріальні активи, вартість яких важко визначити

Трансфертне ціноутворення

Під час аналізу трансфертного ціноутворення операцій з нематеріальними активами (далі – НМА) податкові органи та бізнес можуть потрапити у ситуацію, коли їх об’єктивна оцінка є неможливою, зокрема, у випадках відсутності зіставних транзакцій та/або невизначеності в припущеннях стосовно майбутніх вигід від НМА. Такі НМА ОЕСР визначає як окрему категорію нематеріальних активів, вартість яких важко визначити (Hard-to-Value Intangibles, далі – HTVI).

За цією темою

Припускається, що бізнес проводить оцінку HTVI (прав на такі HTVI) із урахуванням прогнозів на основі спеціальних знань, досвіду та розуміння бізнес-середовища, в якому розробляється або експлуатується НМА. Проте, податковим органам надзвичайно важко об'єктивно перевірити таку оцінку, через те що вони мають доступ тільки до інформації, яка надана платником податків.

З метою усунення такої інформаційної асиметрії, яка в свою чергу може спричиняти переміщення прибутку в «низькоподаткові» юрисдикції,  в червні 2018 року ОЕСР та країнами G20 (далі – ОЕСР/G20) опубліковано Рекомендації для податкових органів стосовно аналізу  операцій з нематеріальними активами, які важко оцінити («Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangibles») (далі – Рекомендації). Рекомендації стали результатом роботи експертів ОЕСР в рамках  Кроку 8 Плану BEPS та були офіційно включені в Настанови ОЕСР щодо трансфертного ціноутворення (додаток до Глави VI).

Зазначені Рекомендації передбачають можливість для податкових органів використовувати майбутні фактичні обставини, які склалися за результатами проведення операції з HTVI для розгляду обґрунтованості прогнозів та факторів, які враховувались компанією під час оцінки HTVI на момент здійснення операції. При цьому, платнику податків надається право довести, що початкові ціни (розрахована вартість HTVI) засновані на обґрунтованих прогнозах з урахуванням всіх допустимих сценаріїв.

Для кращого розуміння запропонованої методології розглянемо приклад з передачі патентних прав на фармацевтичну суміш, який представлено у Рекомендаціях.

У фармацевтичній промисловості права на використання патентів нерідко передаються заздалегідь – до моменту, коли за результатами подальшого дослідження, розробки та тестування, можна зробити висновок, що хімічний склад є безпечним та ефективним засобом для лікування хвороби. В рамках прикладу Компанія А передала Компанії S патентні права на частково розроблену фармацевтичну суміш. Вартість патенту була визначена Компанією А з урахуванням наступних припущень та фактів:

  • отримання прибутку від продажів препарату почнеться з шостого року (Рік 6);
  • граничні обсяги реалізації не перевищать 1000 одиниць на рік;
  • на ринку відомі факти збитковості препаратів у подібній терапевтичній категорії на аналогічному етапі розвитку, що свідчить про наявність ризиків для Компанії S.

В результаті податкової перевірки було встановлено, що комерціалізація препарату почалась вже починаючи з третього року (Рік 3), а фактичні обсяги реалізації істотно перевищують планові значення. В таких випадках пропонується перерахунок вартості НМА виходячи з фактичних фінансових результатів. Відповідно, податкові органи мають збільшити базу оподаткування в Році 0, оскільки передача патенту відбувалась в Році 0.

Водночас, Рекомендації застерігають, що було б неправильним спиратися тільки на оцінку фактичного прибутку або грошових потоків без урахування ймовірності отримання такого прибутку або грошових потоків в момент оцінки.

Слід зазначити, що в цілому Рекомендації надають податковим адміністраціям непропорційно потужний інструмент для перегляду і переоцінки транзакцій з HTVI з ретроспективної точки зору. Це вимагає від платників податків посиленої уваги, максимальної фіксації та належного обґрунтування усіх аспектів операцій з НМА на момент їх проведення, а також формує доцільність проведення ретроспективного аналізу прогнозів та припущень, покладених в обґрунтування ціни операції.  

Дмитро Іваник, консультант, Трансфертне ціноутворення, KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today