close
Share with your friends

Реалізація плану BEPS щодо контролю за фінансовими операціями

Реалізація плану BEPS

Відповідно до Кроків 8-10 Плану BEPS «Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation» ОЕСР у липні 2018 року опублікувала проект рекомендацій з трансфертного ціноутворення щодо фінансових операцій з метою публічного обговорення та отримання коментарів від громадськості (далі – Проміжний звіт).

За цією темою

Проміжний звіт містить рекомендації щодо критеріїв зіставності економічно значущих елементів фінансових операцій, а також конкретні  питання, пов’язані з ціноутворенням у фінансових операціях: казначейські функції,  внутрішньогрупові позики, управління грошовими потоками в середині групи, хеджування, кептивне страхування.

Серед основних принципів, якими необхідно керуватись для правильного аналізу трансфертного ціноутворення фінансових операцій експерти ОЕСР визначають:

  • аналіз структури капіталу компанії, при якому необхідно враховувати галузеву специфіку, бізнес-стратегії, внутрішньогрупову політику. Структура капіталу може значною мірою впливати як на суму позики, так і на ступінь довіри контрагентів, оскільки незалежні особи зазвичай віддають перевагу більш надійному контрагенту при рівності інших умов;
  • дослідження економічно значущих характеристик фінансових операцій: сума, термін залучення позики, наявність або відсутність фіксованої дати погашення позики,  обов’язки позичальника  зі сплати відсотків, права позикодавця  з повернення боргу, наявність забезпечення, призначення позики, географічне розташування позичальника, макроекономічні тенденції (курсові різниці, обмеження регулюючих органів).
  • оцінка альтернатив, які були наявні як для позикодавця (в частині інвестування ресурсів), так і для позичальника (із залучення капіталу у інших осіб  на більш вигідних умовах).  При оцінці можливості укладення будь-якої фінансової угоди, незалежні особи розглядають усі реально доступні варіанти та укладають угоду лише у тому випадку, коли не бачать більш привабливої альтернативи. Наприклад, для компанії, яка надає кошти, можливі інші інвестиційні можливості, а позичальник може вирішити не брати позику, щоб уникнути негативного тиску на кредитний рейтинг та збільшення вартості капіталу.

У Проміжному звіті  особлива увага приділяється аналізу кредитного рейтингу позичальника. Зокрема наголошується на необхідності врахування  факту його належності до групи компаній, а також проведення коригувань  під час оцінки кредитного рейтингу.

В рекомендаціях наголошується, що наявність прихованої підтримки групи може значно впливати на кредитний рейтинг позичальника. Оцінка впливу неформальної підтримки залежить від фактичних обставин, зокрема: значущість позичальника в масштабах групи, наслідки надання або ненадання йому позики зі сторони групи, зв’язок позичальника із іншими членами групи. В певних випадках можливе використання рейтингу, що наближений до рейтингу групи, щодо тих осіб, які можуть з високою ймовірністю отримати підтримку групи. У випадку з особою, яка не має стратегічного значення для групи, більш доречним може бути використання лише власного окремого рейтингу. 

Експертами ОЕСР наводиться приклад аналізу впливу потенційної підтримки групи на кредитний рейтинг позичальника. Припустимо, що компанія з рейтингом BBB, з урахуванням впливу належності до групи компаній фактично має рейтинг А. Материнська компанія надає пряму гарантію, за яку стягує 3 % з дочірньої компанії, внаслідок чого її рейтинг підвищується до ААА.  Незалежні позикодавці на ринку кредитують осіб з рейтингом А за ставкою 8%, осіб з рейтингом ААА -  за ставкою 6%. Отже, незалежна компанія не сплачувала б 3% гарантійної винагороди аби отримати рейтинг ААА.

Також у Проміжному звіті зазначається, що метод порівняльної неконтрольованої ціни є найбільш доречним для аналізу фінансових операцій. Адже аналітика з інструментів боргового фінансування є у відкритому доступі та після аналізу зіставності може бути використана для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Одночасно наголошено на неможливості використання у якості зіставних операцій даних незалежних висновків банків з внутрішньогрупових позик, оскільки  вони не відображають ціну  фактичних угод.

14 вересня 2018 року ОЕСР оприлюднила отримані від громадськості коментарі та пропозиції. Після їх відпрацювання можливо очікувати остаточний звіт, який і стане ключовим орієнтиром для розв’язання багатьох проблем, пов’язаних із трансфертним ціноутворення  фінансових операцій.

Фінансові операції відіграють важливу роль у розвитку української  економіки, водночас  боргові зобов’язання та їх вплив на прибуток підприємств є предметом постійного моніторингу та претензій податківців Тому компаніям слід вже зараз оцінити податкові ризики впливу рекомендацій, запропонованих ОЕСР,  до своїх  поточних та майбутніх внутрішньогрупових фінансових операцій.  

Дмитро Іваник, консультант, Трансфертне ціноутворення, KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today