close
Share with your friends

Тенденції трансфертного ціноутворення у світі: точка зору Східної Азії

Тенденції трансфертного ціноутворення у світі

У цілому, країни Східної Азії дотримуються основних рекомендацій відповідно до Плану дій ОЕСР щодо боротьби із BEPS. Тим не менш, деякі аспекти трансфертного ціноутворення (далі - ТЦ) трактуються податковими органами цих держав по-своєму.

За цією темою

Китайська Народна Республіка. Почнемо з того, що податкові органи Китаю приділяють особливу увагу оцінці значущості китайської компанії у діяльності міжнародної групи компаній (далі - Група). Якщо виявляється, що внесок китайської сторони у формуванні загальногрупового прибутку був недооцінений, то такому платнику податків загрожує заборона на перерахування будь-яких сум грошових коштів своїм пов'язаним особам-нерезидентам.

У цілому, в Китаї у податкових органів поширена думка, що величезні розміри національного ринку, а також широкий спектр робочих і виробничих можливостей надають більше переваг китайському підприємству, а відтак збільшують його прибуток. Таким чином, рентабельність китайської компанії за замовчуванням повинна бути вище ніж у подібних компаній в інших країнах.

Наприклад, різке зростання попиту на китайському автомобільному ринку призвело до дефіциту на таку продукцію, через що утворився істотний розрив між вартістю виробництва і кінцевими цінами. Сьогодні ціни на автомобілі в Китаї значно вищі, ніж в США і в багатьох інших країнах світу. Державне податкове управління КНР наполягає на тому, що такі особливості повинні бути враховані платником податків при підготовці документації з ТЦ.

Крім того, сьогодні значна частина податкових розслідувань в Китаї стосується роялті і платежів за послуги. Податкові органи КНР ретельно вивчають, як насправді була надана послуга, яку вигоду отримує китайська компанія від внутрішньогрупової операції, наскільки така послуга необхідна і т.д. Платежі за послуги, пов'язані з фінансовими, податковими, кадровими та правовими питаннями, часто оскаржуються, оскільки ці послуги можуть бути визнані такими, що не впливають на фінансовий результат, якщо вони надаються для прийняття рішень, нагляду, контролю та відповідності вимогам Групи.

Китайські високотехнологічні компанії, які виплачують значні суми ліцензійних зборів своїм пов'язаним особам, також мають ризики з трансфертного ціноутворення. У ході перевірки, податкові органи КНР оцінюють продуктивність таких компаній, і можуть оскаржити суму ліцензійних платежів, якщо ця сума не відповідає статусу компанії. Тобто, необхідність використання значної кількості об’єктів інформаційних технологій (а отже, і сплата великих сум роялті за ці технології) повинна підтверджуватися фактичними результатами діяльності таких компаній.

Як правило, якщо китайська компанія планує здійснити виплату в розмірі понад 50 тис. дол. США пов'язаній особі, перш за все їй знадобиться отримати спеціальний сертифікат від податкового органу. Якщо ж внутрішньогрупові платежі не будуть належним чином обґрунтовані, у компанії можуть бути труднощі з перерахуванням коштів за кордон.

Японія. Внаслідок того, що японські компанії часто делегують виробничі і дистрибуційні функції пов'язаним особам-нерезидентам, залишається значним і обсяг операцій з передачі нематеріальних активів за кордон. У результаті, сьогоднішнім трендом податкових перевірок в Японії є аналіз таких операцій і оцінка сум платежів роялті, які отримує японська материнська компанія.

Варто зауважити, що у Японії в ході податкової перевірки у компанії можуть запросити документацію з ТЦ, і платник податків повинен підготувати і надати таку документацію, навіть якщо закон не зобов'язує його це робити. Тобто незалежно від того, чи досягаються порогові значення, для японських компаній доцільно проаналізувати і оцінити свій ризик з ТЦ для операцій з пов'язаними особами за кордоном і підготувати необхідну документацію.

Республіка Корея. Цікавою практикою в Кореї є домовленості з трансфертного ціноутворення з іншими країнами. Наприклад, податкова угода з Індією, що діє з 1986 року, мета якої, вирішення проблеми подвійного оподаткування, а також досягнення економічної кооперації між країнами. Дана угода включає перегляд списку об'єктів оподаткування, зниження ставки податку на дивіденди і процентні платежі, впровадження податкових пільг, обмін фінансовою інформацією і т.д. При цьому забезпечується контроль за тим, щоб такий «пільговий» режим не сприяв ухиленню від податків.

Що стосується методологічного боку, особливістю ТЦ в Південній Кореї є те, що для побудови діапазонів рентабельності (цін) допускається аналіз виключно місцевих співставних компаній, якщо тестована сторона є корейської організацією. З одного боку, це обмежує кількість компаній для аналізу рентабельності (цін), але робить таку вибірку більш адаптованою до бізнес-умов у цій країні.

Таким чином, оновлення та доповнення законодавства з ТЦ активно відбувається не тільки в розглянутих країнах, але і в усьому світі. Тому вкрай важливо, щоб міжнародні групи компаній чітко формулювали свої політики з ТЦ, уважно відстежували ці глобальні зміни і були готові до нововведень у податковому законодавстві.

У наступній підбірці ми розповімо вам про те, як Латинська Америка втратила 98 млрд доларів через неоднозначне трактування законодавства з ТЦ, і до чого це призвело. Підписуйтесь і слідкуйте за оновленнями!

Ганна Шолохова, Консультант, Трансфертне ціноутворення, KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today