close
Share with your friends

Україна ратифікувала протоколи до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром та Великобританією

Уникнення подвійного оподаткування

30 жовтня 2019 року Україна ратифікувала протоколи до конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром та Великобританією

oleksandr-boboshko

Директор відділу міжнародного оподаткування, керівник IT сектору

KPMG в Україні

Email

За цією темою

Протокол до конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

1. Змінено ставки оподаткування пасивних доходів, а саме:

 •  Дивіденди

Ставка 5% застосовується, якщо одночасно виконуються дві умови: (1) фактичним власником дивідендів є компанія (інша ніж товариство), яка безпосередньо володіє щонайменше 20% капіталу компанії, яка сплачує дивіденди, та (2) фактичний власник дивідендів інвестував в придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро. У інших випадках може застосовуватися ставка 10%.

 • Проценти

Збільшено пільгову ставку оподаткування з 2% до 5%.

2. Змінено правила оподаткування доходів від відчуження майна, зокрема:

 • У випадку, якщо понад 50% вартості акцій, які відчужуються, прямо або опосередковано  було сформовано шляхом  вартості нерухомого майна, що розташоване в одній із договірних країн (наприклад, в Україні), то прибуток від відчуження таких акцій підлягає оподаткуванню в такій договірній країні (наприклад, в Україні);
 • Передбачено, що доходи від відчуження акцій, вартість яких на 50 і більше відсотків сформована шляхом вартості нерухомого майна, не підлягають оподаткуванню в державі, в якій таке майно розташоване, якщо відчужуванні акції котируються на визнаній фондовій біржі, отримані у випадку реорганізації корпорації, або коли нерухоме майно, з якого акції отримали свою вартість, є нерухомим майном, яке є об’єктом господарської діяльності тощо;
 • Окрім цього, передбачено, що доходи від відчуження будь-якого іншого майна (наприклад, корпоративних прав, вартість яких не сформована на 50 і більше відсотків із вартості нерухомого майна) підлягають оподаткуванню тільки в тій державі, резидентом якої є особа, яка їх відчужує (наприклад, Кіпру) лише за умови, що такі доходи будуть підлягати оподаткуванню в цій державі (наприклад, на Кіпрі).

Протокол до Конвенції з Кіпром набуде чинність з дати повідомлення компетентними органами Кіпру та України один одного про ратифікацію Протоколу до Конвенції з Кіпром і буде застосовуватися з 1 січня року наступного за роком набрання чинності протоколу.

Протокол до конвенції про уникнення подвійного оподаткування з Великобританією

1.  Введено «тест основної мети», відповідно до якого вигоди, передбачені Конвенцією з Великобританією, не надаються стосовно певного виду доходу або майна, у т.ч. дивідендів, процентів та роялті, якщо отримання такої вигоди було однією з головних цілей угоди чи операції, яка прямо або опосередковано створила підстави для такої вигоди.

2.  Скасовано одну з умов застосування пільгових ставок оподаткування дивідендів, процентів та роялті, а саме умову про те, що дивіденди, проценти та роялті повинні підлягати оподаткуванню в країні резидентності бенефіціара.

3.  Змінено ставки оподаткування пасивних доходів, а саме:

 • Дивіденди

Ставка 5% застосовується, якщо бенефіціарним власником є компанія, яка безпосередньо або опосередковано володіє принаймні 20% капіталу компанії, яка сплачує дивіденди. Пільгова ставка 10% збільшена до 15%.

 • Проценти

Збільшено пільгову ставку оподаткування з 0% до 5%.

 •  Роялті

Збільшено пільгову ставку оподаткування з 0% до 5%.

4.  Розширені можливості щодо обміну податковою інформацією між Україною та Великобританією.

Протокол до Конвенції з Великобританією набуде чинність з дати, коли уповноважені органи Великобританії отримають від України повідомлення про ратифікацію Протоколу до Конвенції з Великобританією та буде мати силу в Україні з 1 січня року наступного за роком набрання чинності протоколу.

KPMG рекомендує вже сьогодні проаналізувати вплив змін, внесених протоколами, на структуру Вашої групи, а також окремі виплати, що здійснюються на користь резидентів Кіпру та Великобританії, з урахуванням наступного:

 • можливості та підстав застосування конвенцій в межах поточної структури групи компаній, а також окремих операцій;
 • виконання «тесту основної мети»;
 • можливих опцій для зменшення податкових ризиків поточної структури групи компаній (за наявності), пов’язаних з імплементацією протоколів та інше.

Якщо Ви зацікавлені в отриманні консультації щодо впливу положень вище зазначених протоколів на поточну структуру групи компаній, маєте сумніви щодо застосування понижених ставок, передбачених вище зазначеними конвенціями, до окремих операцій з резидентами Кіпру та Великобританії, а також інші питання щодо міжнародного оподаткування, ми раді запропонувати Вам безкоштовну зустріч з Олександром Бобошко, керівник практики міжнародного оподаткування, директор KPMG в Україні.

 

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today