close
Share with your friends

Україна ратифікувала Угоду з Катаром

Верховна Рада України ратифікувала нові угоди

28 лютого 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи з Катаром («Угода»)

За цією темою

Україна – Катар: міжнародне оподаткування

28 лютого 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи з Катаром («Угода»).

Положення Угоди передбачають можливість застосування знижених ставок податку на доходи нерезидентів щодо наступних доходів:

 • У вигляді дивідендів:
  • 5%, якщо компанія, яка отримує дивіденди, володіє понад 10% статутного капіталу в компанії, яка виплачує дивіденди;
  • 10% в інших випадках;
 • У вигляді процентів:
  • 0% до процентів, що сплачуються на користь договірної держави, адміністративно-територіальних одиниць, місцевих органів влади та на користь окремих державних банків та фінансових установ;
  • 5%, якщо проценти виникають в одній договірній державі та сплачуються у зв’язку з (і) продажем в кредит будь-якого комерційного, промислового або наукового обладнання або (іі) відносно будь-якої позики, що надається банком;
  • 10% в інших випадках;
 • У вигляді роялті*:
  • 5% до роялті* стосовно авторських прав на наукові роботи, патенти, торгові марки, таємні формули, процеси або інформації щодо промислового, комерційного та наукового досвіду;
  • 10% в інших випадках;
 • Окрім вищевказаного, податком на доходи нерезидентів підлягає оподаткуванню дохід від відчуження корпоративних прав («capital gains») в компанії, яка є резидентом договірної держави, якщо вартість таких корпоративних прав більше ніж на 50% прямо або опосередковано одержується з нерухомого майна, розташованого в такій договірній державі.

* Термін «роялті» включає в себе також виплати за право користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням.

Окрім того, положеннями Угоди врегульовуються такі важливі питання як виникнення постійного представництва, визначення поняття «резидента», оподаткування доходів фізичних осіб, зарахування податків, сплачених в іншій договірній державі, та взаємного обміну податковою інформацією.

Також, 28 лютого 2019 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду про взаємний захист інвестицій з Катаром, яка врегульовує питання захисту інвестицій, здійснених резидентами однієї договірної держави в іншій договірній державі.

Підпишіться на офіційний телеграм канал KPMG Ukraine.

KPMG у соцмережах

 • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG