Перекваліфікація відносин із ФОП-ами у трудові відносини: нові виклики

Перекваліфікація відносин із ФОП у трудові відносини

6 лютого 2019 року Міністерство соціальної політики України оприлюднило текст законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці» («Законопроект») для публічного обговорення.

1000

6 лютого 2019 року Міністерство соціальної політики України оприлюднило текст законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці» («Законопроект») для публічного обговорення.

Відповідно до Законопроекту відносини з ФОП-ами визнають трудовими не залежно від виду існуючих домовленостей (договорів) між сторонами, якщо задовольняються 3 і більше із 7 запропонованих критеріїв:

  1. періодично (два і більше разів) особі надається винагорода у грошовій або натуральній формі за роботу, виконувану (послуги, надані) в інтересах іншої особи;
  2. особисте виконання особою роботи (надання послуг) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженої нею особи;
  3.  винагорода за виконувану роботу (надані послуги) є єдиним джерелом доходу особи або становить 75 і більше відсотків її доходу протягом 6 календарних місяців;
  4. робота виконується (послуги надаються) на визначеному особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою, робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку;
  5.  особа виконує роботи (надає послуги) подібні до роботи, що виконується штатними працівниками роботодавця;
  6. організація умов праці, зокрема, надання засобів виробництва (обладнання, інструментів, матеріалів, сировини, робочого місця) забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою;
  7.  тривалість робочого часу та часу відпочинку встановлюється особою, в інтересах якої виконуються роботи (надаються послуги), або уповноваженою нею особою.

Хоча Законопроект спрямований на захист трудових прав працівників, його прийняття призведе до виникнення податкових ризиків в осіб, які використовують послуги ФОП-ів у своїй діяльності (насамперед, для представників ІТ-галузі).

У зв’язку з цим, обґрунтовування наявності трудових відносин за укладеними договорами з ФОП-ами для податкових органів буде суттєво полегшеним.

Як наслідок, можна буде очікувати донарахування зобов’язань з ПДФО, ЄСВ та військового збору особам, що не укладуть трудові договори з ФОП-ами протягом перехідного періоду (3 місяці після набрання чинності Законопроектом), якщо відносини з останніми відповідатимуть ознакам трудових.

Водночас, наявність у Законопроекті положень про перехідний період (трудові договори мають бути укладені протягом 3 місяців після набрання ним законної сили), а також положення Конституції України про те, що нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, не убезпечують платників податків від історичних фіскальних ризиків (можливість донарахування податкових зобов’язань в межах строку податкової давності 1095 днів).

Зокрема, існує сформована судова практика про визнання податковими органами цивільно-правових угод та договорів з ФОП-ами трудовими відносинами (наприклад: постанова ВСУ у справі № 820/1432/17 від 4 липня 2018 року, постанова ВАСУ у справі № 815/6013/14 від 28 жовтня 2015 року тощо), що може стимулювати податкові органи в їх спробах донараховувати податкові зобов’язання в межах строку податкової давності.

Також, платникам податків не слід забувати про можливість застосування штрафів за неоформлення трудових договорів з працівниками у розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного працівника відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю (Законопроект пропонує зменшити цей штраф до 15 мінімальних заробітних плат, але додатково передбачає штраф за працю фізичних осіб, що відповідає ознакам трудових відносин, за яких не сплачується ЄСВ – у розмірі 30 мінімальних заробітних плат).
 

Підпишіться на офіційний телеграм канал KPMG Ukraine.

© 2022 KPMG означає ТОВ "КПМГ-Україна", ПрАТ "КПМГ Аудит" та АО "КПМГ ПРАВО", компанії, зареєстровані згідно із законодавством України; члени глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Всі права захищені.


Щоб отримати докладнішу інформацію про структуру глобальної організації KPMG, відвідайте https://home.kpmg/governance.

KPMG у соцмережах

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.