Закон України «Про валюту» - KPMG | UA
close
Share with your friends

Закон України «Про валюту»

Закон України «Про валюту»

Запропоновані проектом Закону України «Про валюту» нововведення у сфері валютного регулювання і контролю, безсумнівно, є революційними для України. Імплементація принципу «дозволено все, що прямо не заборонено Законом» сприятиме розвитку та активізації інвестиційних операцій в Україні, а також встановленню пріоритету ринкових інструментів над адміністративними заходами регулювання валютних відносин.

За цією темою

Джерело: Мінфін

У першу чергу варто відзначити намір законодавця скасувати обов'язкове індивідуальне ліцензування валютних операцій. Так, після прийняття Закону ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій необхідно буде отримувати тільки небанківським фінансовим компаніям і операторам поштового зв'язку. При цьому, дозвіл на проведення всіх операцій з валютою для банків буде автоматично включено до загальної банківської ліцензії.

Послаблення валютного регулювання також торкнеться й осіб, які здійснюють імпортно-експортну діяльність. Закон пропонує скасувати 180-денний термін для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Головне, щоб строк розрахунку не перевищував термін, передбачений контрактом. Національний банк України, у свою чергу, буде тільки збирати дані про строки закриття контрактів для статистичних цілей у рамках виконання своїх функцій регулятора.
Однак проект Закону передбачає можливість НБУ вводити засоби захисту на валютному ринку шляхом встановлення граничних строків розрахунку за імпортно-експортними операціями в умовах нестабільності банківської системи. Така перспектива дещо нівелює зазначене вище скасування 180-денного терміну.

Так, згідно із прикінцевими і перехідними положеннями Закону, заходи захисту, встановлені нормативно-правовими актами НБУ, що були прийняті з метою імплементації норм Закону і які набувають чинності одночасно зі вступом у дію Закону, діють безстроково до моменту визнання їх НБУ такими, що втратили силу, але в будь-якому випадку не раніше введення в дію закону про міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування, який буде визначати заходи щодо імплементації Україною плану BEPS.

Ще одним важливим кроком на шляху до лібералізації валютного контролю є пропозиція вилучити із Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» статтю 37, яка передбачає такі санкції для порушників валютного законодавства, як, наприклад, індивідуальне ліцензування кожної операції або їх заборона.

Також слід зазначити, що деталі нової моделі валютного нагляду щодо перевірок банків, фінансових компаній, юридичних і фізичних осіб на предмет дотримання валютного законодавства, порядок застосування пені і штрафів до порушників будуть у подальшому визначені підзаконними актами.
Отже, прийняття Закону України «Про валюту», безсумнівно, є величезним кроком на шляху до імплементації європейських стандартів валютного регулювання, а також матиме наслідком введення прогресивних і давно очікуваних заходи в сфері валютного регулювання. У той же час, повне скасування існуючих валютних обмежень варто очікувати вже після введення в дію відповідного закону про міжнародне співробітництво України у сфері BEPS.

Олександр Руденко
Старший юрист відділу податкового та юридичного консультування KPMG в Україні

KPMG у соцмережах

  • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Want to do business with KPMG?

 

Запит про послуги KPMG