На захист прав інвесторів АТ - KPMG | UA
close
Share with your friends

На захист прав інвесторів АТ

На захист прав інвесторів АТ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (надалі – «Закон № 2210-VIII») покликаний захищати права інвесторів акціонерних товариств.

Юрій Кацер

Директор, керівник відділу юридичного консультування

KPMG в Україні

Контакт

За цією темою

На захист прав інвесторів АТ

Джерело: Юридична газета

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України №2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», – про це повідомляє прес-служба Гаранта.

Закон вирішує проблему розподілу в Україні акціонерних товариств на публічні та приватні за формальними ознаками, усуває дисбаланс у законодавстві, а також запроваджує європейські принципи у питанні визначення та регулювання публічних компаній.

Положеннями документа змінюється підхід до віднесення акціонерних товариств до публічних і приватних та пропонується відмовитися від фіксування в найменуванні акціонерного товариства його типу. Також скасовується вимога, що банки можуть бути не лише у формі публічних акціонерних товариств.

При цьому на банки розповсюджуються вимоги з розкриття інформації, як і на публічні компанії, та встановлюються підвищені вимоги до корпоративного управління, зокрема в частині формування наглядової ради та її комітетів. Крім того, законом розширюється обсяг інформації та способи її розкриття для публічних акціонерних товариств і банків. При цьому скасовується обов’язок публікувати інформацію в одному з офіційних видань.

Документом передбачається зменшення обсягу розкриття інформації для приватних акціонерних товариств, запроваджується можливість надання інформаційних послуг на фондовому ринку приватними особами, а не лише НКЦПФР та його установами, посилюються вимоги до прозорості діяльності наглядової ради акціонерного товариства та обрання незалежних членів, розширюються її повноваження.

Юрій Кацер, Директор, керівник юридичного напрямку KPMG Law Ukraine прокоментував згадані законодавчі зміни.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (надалі – «Закон № 2210-VIII») покликаний захищати права інвесторів акціонерних товариств.

Зокрема, важливими є зміни у порядку формування наглядової ради деяких акціонерних товариств. Так Закон № 2210-VIII змінює частину статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «ЗУ Про АТ») і передбачає, що наглядова рада публічного акціонерного товариства та акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належить державі, а також акціонерного товариства, 50 і більше відсотків акцій якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів.

Таке нововведення істотно посилить позиції міноритарних акціонерів (а також держави, в товариствах, де вона не має вирішального голосу).

Нагадаю, що згідно зі статтею 53-1, якою доповнено ЗУ Про АТ, встановлено цілий ряд критеріїв яким має відповідати член наглядової ради, щоб мати статус незалежного директора. Окрім того, ця стаття передбачає можливість акціонера звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором.

Слабкість Закону № 2210-VIII у цій частині проявляється у тому, що він передбачає можливість створення наглядових рад у складі 6 осіб (адже частина четверта статті 53 ЗУ Про АТ передбачає, що кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб, а частка незалежних директорів має складати одну третину від складу наглядової ради). Парна кількість членів наглядової ради - це основа для потенційних конфліктів та можливість для блокування важливих рішень.

Закон № 2210-VIII не встановлює більшу вагу голосу голови наглядової ради, однак передбачає, можливість закріплення такого пріоритету у статуті товариства. Таким чином, для уникнення майбутніх патових ситуацій статути відповідних акціонерних товариств повинні містити положення про право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час ухвалення рішень.

 

KPMG у соцмережах

  • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Want to do business with KPMG?

 

Запит про послуги KPMG