close
Share with your friends

Дослідження «Система корпоративного управління в Україні»

Дослідження «Система корпоративного управління в ...

КПМГ в Україні в партнерстві з Професійною асоціацією корпоративного управління та за підтримки Investor Relations Agency провела своє перше дослідження системи корпоративного управління в українських компаніях.

За цією темою

Опитування проводилося серед українських компаній у формі анкетування у вересні-жовтні 2013 року. Звіт відображає узагальнені відповіді респондентів у 2013 році та основні тренди з урахуванням поточної ситуації в Україні в 2014 році. Респонденти дослідження представляють 13 галузей економіки, що дозволяє говорити про високий рівень його репрезентативності. Посадові позиції опитаних також відображають широку вибірку: від співробітника підрозділу корпоративного управління до члена наглядової ради, від корпоративного секретаря до корпоративного директора.


Результати цього дослідження представляють консолідований досвід використання інструментарію корпоративного управління в українських компаніях, а також дозволять зацікавленим сторонам оцінити своє місце і роль в процесі вдосконалення корпоративного управління в компанії.


Завдяки знайомству з результатами дослідження можна зрозуміти ставлення компаній до корпоративного управління, до цілей застосування та ефективного використання інструментів корпоративного управління.


Короткі висновки


 1. Всі респонденти, що взяли участь в опитуванні, вважають корпоративне управління конкурентною перевагою.
 2. Одним з ключових завдань, яке покликане вирішувати корпоративне управління, є стратегічне планування та управління ризиками.
 3. Вік системи корпоративного управління в українських компаніях перевищує 8 років. Але тільки за останні 4 роки число компаній, що впровадили корпоративне управління, зросло у 9 разів порівняно з початковою кількістю. Відзначається також збільшення зацікавленості керівництва компаній у корпоративному управлінні як у частині системи управління бізнесом і готовність акціонерів і менеджменту до використання кращих практик.
 4. Більше половини українських компаній, що взяли участь в опитуванні, мають або спеціальний підрозділ (службу, відділ, управління), що займається питаннями корпоративного управління, або посадову особу (корпоративного секретаря).
 5. 80% респондентів вважають обов'язковим введення посади корпоративного секретаря.
 6. На даному етапі розвитку системи корпоративного управління інститут незалежних директорів задіяний незначною мірою.
 7. Створення у компанії спеціального підрозділу зі зв'язків з інвесторами підтримують 40% опитаних. Разом з тим, 85% вважають за можливе делегування функцій з комунікацій з інвесторами корпоративному секретарю компанії.
 8. Більшість опитаних респондентів вважає за необхідне внесення змін до законодавчих актів України, які забезпечуватимуть інтереси акціонерів. При цьому слід детально аналізувати існуючий міжнародний досвід в даних сферах, щоб уникнути його механічного впровадження.

КПМГ в Україні суворо дотримується принципів конфіденційності, тому підсумки представлені в узагальненому вигляді без згадок про участь в даному дослідженні конкретної компанії або респондента.


 Короткі висновки і узагальнені результати дослідження «Система корпоративного управління в Україні» (pdf, 0,5 Mb, російська мова)


Питання щодо результатів дослідження та можливості отримання повного звіту за підсумками дослідження направляйте Аліні Севастюк, керівнику відділу розвитку бізнесу, КПМГ в Україні.


Дослідження в медіа:


Діловий портал «Капітал»

© 2020 KPMG-Ukraine Ltd., a company incorporated under the Laws of Ukraine, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG у соцмережах

 • Знайти офіс kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • КПМГ у соцмережах kpmg.socialMedia
 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG