До 2025 року країни з економікою, що розвивається, стануть лідерами на світовому ринку автомобілебудування

До 2025 року країни з економікою, що розвивається...

Незважаючи на недостатньо чітке розуміння того, як буде розвиватися автомобілебудування, міжнародні гравці впевнені, що до 2025 року значно зросте виробництво електромобілів і автомобілів «міського» класу.

За цією темою

 • Перспектива електромобілізації вважається усе ще досить віддаленою; очікується, що до 2025 року частка електромобілів у глобальному обсязі реєстрацій нових автотранспортних засобів складе не більше 15%.
 • Стрімке зростання автомобілебудування спостерігається в Китаї, який до 2016 року вийде в лідери серед країн з економікою, що розвиваються, у зв'язку із чим існує серйозний ризик надвиробництва.
 • Очікується конвергенція розвинених ринків та ринків, що розвиваються, у період до 2025 року включно.
 • Виробники комплектного устаткування впевнені в тому, що вони контролюють вартісний ланцюжок для електронних компонентів, легких матеріалів і бортових інформаційно-розважальних систем (infotainment).
 • Вирішення проблем урбанізації вбачається в зростанні ринку послуг із забезпечення мобільності населення.


  Зважаючи на те, що головним претендентом на світове лідерство у сфері продажів і експорту автомобілів в 2025 році є Китай, а найбільш високий попит на електромобілі очікується на ринках, що розвиваються, міжнародні гравці повинні були б мати більш чітке уявлення про те, у якому напрямку слід рухатися при вирішенні критично важливих проблем галузі. Однак, як свідчать результати проведеного КПМГ в 13-й раз щорічного опитування виконавчих керівників компаній автомобільної галузі, цього, схоже, ще не відбулося.

   

  Поки експерти автомобілебудівної галузі продовжують оцінювати відносні переваги тих чи інших паливних технологій, стає зрозуміло, що в галузі очікується гостра конкуренція між різними виробниками й постачальниками комплектного устаткування в сегменті електромобільних компонентів (систем управління акумуляторними батареями й хімікатами, силової електроніки, електромоторів, акумуляторних елементів і батарей тощо). 54% респондентів уважають, що роль постачальників електромобільних компонентів до 2025 року зросте, а 40% пророкують виробникам комплектного устаткування для електромобілів лідерство у сфері електротранспортних технологій, поряд із традиційними технологіями, застосовуваними в виробництві електропоїздів.

   

  Найбільш інтенсивна електромобілізація очікується в Азії. Питання – у виборі технології


  Незважаючи на те що, на думку 76% усіх респондентів, економічність витрачання палива, як і раніше, посідає перше місце серед факторів, що впливають на рішення споживача про покупку транспортного засобу (на другому місці в нинішньому році – фактор екологічної чистоти, що набрав 65%), дві третини респондентів припускають, що частка електромобілів у глобальних продажах складе не більш 15% протягом наступних 15 років. Це, однак, не поширюється на Китай, Японію, а також ряд інших швидко зростаючих ринків, на яких, згідно з даними дослідження, електромобілізація буде розвиватися більш швидкими темпами.

   

  Респонденти з країн Азії, зокрема Китаю і Японії, пророкують, що до 2025 року на азіатських ринках частка автомобілів, що повністю працюють на електротязі, буде вище середньосвітової; понад 50% респондентів з Китаю очікують, що електромобілі складуть від 11 до 25% усіх зареєстрованих нових автомобілів (що становитиме від 4 до 9 мільйонів транспортних одиниць), у той час як 46% респондентів із Японії прогнозують, що частка електромобілів перевищить 25%. Ці показники помітно контрастують із даними дослідження, отриманими в США, де майже 50% респондентів уважають, що до 2025 року частка електромобілів серед зареєстрованих нових автомобілів складе лише від 6 до 10%.

   

  Головна проблема, щодо якої у виробників і постачальників сьогодні, схоже, немає впевненості, – це те, яка технологія виробництва палива для електромобілів буде оптимальною й найпоширенішою до 2025 року.

  У глобальному масштабі очікується, що звичайні гібридні автомобілі будуть відігравати провідну роль на ринку й залучать найбільш значні інвестиції на проміжному етапі, у той час як найбільш привабливими технологіями стануть повні гібриди й гібриди з можливістю підключення до електромережі («plug-in»); на третьому місці опиняться автомобілі, що працюють на альтернативному паливі. Як показало дослідження за 2011 рік, респонденти бачать перспективу в удосконалюванні акумуляторних технологій і технологій альтернативного палива, і при цьому існують ознаки того, що альтернативне паливо може розглядатися як більш прийнятний варіант; проте, невизначеність у цьому питанні залишається.

   

  У той же час трохи інший сценарій розвитку подій очікується в Китаї і Японії, де 33% і 46% респондентів, відповідно, стверджують, що найбільшою популярністю в майбутньому будуть користуватися електромобілі, що працюють на акумуляторних батареях, а електромобілям на альтернативному паливі відводиться друге місце.

  Цікаво, що майже дві третини респондентів з різних країн заявили, що оптимізація технологій для двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) здатна підвищити економічність і зменшити викиди вуглекислого газу протягом наступних 5 років більшою мірою, аніж існуючі електромобільні технології.

   

  Ці висновки виглядають ще більш переконливими, якщо розглядати їх у комплексі з результатами дослідження КПМГ, згідно з якими існує більша ймовірність того, що в найближчі 5 років європейські й азіатські виробники комплектного устаткування різко збільшать свою частку ринку. При цьому очікується, що 7 із 10 виробників автомобілів, що демонструють найбільш швидке зростання, будуть представляти Азію. Більше того, більшість респондентів уважає, що до 2017 року на перше місце за обсягами продажів і експорту автомобілів вийде Китай, на другому місці будуть Сполучені Штати, а за третє місце будуть боротися з приблизно рівними шансами Бразилія й Індія.

   

  Конвергенція ринків і нові технології підвищують загрозу надвиробництва


  Як і минулого року, дослідження 2011 року свідчить, що найбільш гострими проблемами галузі продовжують залишатися надлишкові виробничі потужності й надвиробництво. При цьому більше половини респондентів прогнозують, що до 2016 року надвиробництво досягне максимуму в Китаї. При цьому дослідження показує, що дотепер практичні рішення не були знайдені, а приблизно п'ята частина респондентів не вважають надвиробництво серйозною загрозою для ринків країн БРІК (Бразилія, Росія, Індія й Китай), хоча наявні галузеві дані вказують на те, що потужності, що не використовуються, являють собою реальну загрозу в цих регіонах, а їх обсяги стрімко збільшуються.

   

  Мобільність у міських умовах і автомобіль із мережевими можливостями


  Інші рішення, які гравці, що прагнуть контролювати вартісний ланцюжок, повинні розробляти додатково до паливних технологій, включають послуги із забезпечення мобільності населення , рішення для «підключеного автомобіля», а також пошук можливостей створення альянсів і партнерств для розробки інноваційних рішень і використання унікальних факторів конкурентної переваги.

   

  Проблема мобільності в міських умовах стрімко загострюється, особливо в США і Японії, де понад 60% респондентів уважають, що конструкція й особливості використання транспортних засобів будуть формуватися під впливом містобудівного планування. Що дивно, у Німеччині цю точку зору поділяють тільки 38% респондентів.

  Дослідження показує, що протягом наступних 15 років потенційна міська клієнтська база як на ринках країн БРІК, так і на ринках країн Тріади буде варіюватися в діапазоні 6-15%, тобто буде становити приблизно 110-230 мільйонів клієнтів. За прогнозами, одним із основних ринків послуг із забезпечення мобільності населення стане Бразилія; при цьому 42% респондентів передбачили, що до 2026 року цими послугами будуть користуватися більше 25% міських жителів країни. У цілому, найбільшим потенціалом для завоювання позиції лідера на ринку послуг із забезпечення мобільності населення володіє Китай, де, згідно із прогнозами, кількість потенційних клієнтів сягне 90 мільйонів.

   

  Враховуючи те, що більш молоді автомобілісти в містах виявляють усе більший інтерес до спільного, а не одноосібного володіння автомобілем, виробники комплектного устаткування мають можливість стати головним гравцем на ринку. Разом з тим, респонденти з різних країн світу висловили різні думки щодо того, хто отримає контроль над зростаючим новим ринком послуг із забезпечення мобільності населення. Близько 30% уважають, що потенційні шанси на успіх будуть мати альянси між виробниками комплектного устаткування й новими компаніями, які виникнуть на ринку мобільних послуг.

   

  Більше 60% респондентів заявили про те, що вже давно назріла потреба у створенні автомобіля з повними інтегрованими мережевими можливостями. Є підстави вважати, що винятково прибутковий ринок пристроїв підключення автомобілів до мереж, який традиційно контролюють виробники комплектного устаткування, у цей час відкритий для інших виробників. Тільки 30% респондентів уважають, що в 2025 році на першому місці за розміром доходів на цьому ринку будуть виробники комплектного устаткування, за якими будуть йти компанії сектора інформаційних технологій і телекомунікацій.

© 2022 KPMG. KPMG refers Limited Liability Company “KPMG Ukraine” and/or Private Joint-Stock company "KPMG Audit" and/or ATTORNEYS ASSOCIATION ''KPMG LAW UKRAINE'', companies incorporated under the Laws of Ukraine, member firms of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

KPMG у соцмережах

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Запит про послуги KPMG

Мій профіль

Першокласний контент, персоналізований для вас.

Sign up today