Сьогодні інтеграція ESG принципів — це імператив бізнесу. Ключові зацікавлені сторони — від клієнтів до інституційних інвесторів — очікують, що компанії позитивно впливатимуть на цілу низку сфер діяльності: від заохочення різноманітності до сприяння у вирішенні питань захисту планети.

За останні 18 місяців завдяки прискоренню цифровізації світ не тільки став більш динамічним, але й більш суперечливим і розрізненим. В економічно розвинутих країнах зростає соціальна напруженість, при цьому основна увага приділяється усуненню нерівності. Керівники знають про виникнення відповідних громадських настроїв, а дослідження свідчать про те, що вони усвідомлюють роль, яку компанії можуть відіграти в забезпеченні загального прибутку для акціонерів і загальної соціальної віддачі. Майже половина респондентів в Україні (47%) та дві третини у світі (67%) говорять сьогодні про запит з боку зацікавлених сторін, зокрема інвесторів, регуляторів та замовників, на збільшення звітності та прозорості з питань ESG (екологічних, соціальних та управлінських), 30% в Україні та 58% керівників у світі характеризує цей запит як значний та вагомий, зазначаючи, що найбільший тиск бачать з боку інституційних інвесторів – 67% в Україні та 52% у світі.

У світі сьогодні ми бачимо, що основна увага приділяється соціальному аспекту програми ESG, де 81% керівників зазначають: «Пандемія змусила нас змістити акцент на соціальний аспект нашої програми ESG».

Але дослідження також виявило глибоке протиріччя між відповідальністю, яку, на думку керівників, вони несуть за досягнення прогресу в соціальному вимірі ESG, та їхньою здатністю виправдати очікування в забезпеченні результатів у критично важливій сфері різноманітності. З одного боку, 71% керівників заявили, що вони все більше нестимуть особисту відповідальність за досягнення прогресу при вирішенні соціальних проблем. Але з іншого боку, понад половина (56%) респондентів визнала, що з урахуванням того, що очікування громадськості, інвесторів і уряду щодо різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) так швидко зростають, їм складно буде їх виправдати. Крім того, 46% опитаних керівників зазначили, що негативний вплив глобальної пандемії на жінок на робочому місці ускладнює досягнення їхніх цілей щодо гендерного паритету на рівні вищого керівництва.

Для досягнення прогресу щодо DEI всередині організацій керівникам, ймовірно, слід діяти в двох напрямках. По-перше, активно дослухатися до думок своїх працівників, щоб зрозуміти, які саме аспекти DEI для них важливі. По-друге, встановити чіткі та вимірювані цілі для досягнення прогресу стосовно цих пріоритетів.