1. Облік трудової діяльності працівника в електронній формі

З 10.06.2021 р. набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» від 05.02.2021 р. № 1217-IX (далі — Закон № 1217), який передбачає перехід на електронний облік трудової діяльності.

Почнеться відхід від використання паперових трудових книжок. При цьому актуальні відомості про трудову діяльність (про прийняття на роботу, присвоєння, зміну, позбавлення розряду, рангу, класу, звання, категорії, проходження стажування, переведення на іншу роботу, підстави звільнення) потраплятимуть безпосередньо до Реєстру застрахованих осіб (до електронної трудової книжки). Для включення відомостей про трудову діяльність до Реєстру застрахованих осіб відведено 5 років.

Трудові книжки працівників, роботодавець сканує і передає до ПФУ. Порядок, строки, черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок повинен визначити ПФУ за погодженням з Мінсоцполітики. Згідно з роз’ясненнями ПФУ передбачено два способи подання відомостей про трудову діяльність через вебпортал електронних послуг (portal.pfu.gov.ua):

 • у вигляді копій сканованих документів
 • в оцифрованому вигляді шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, до якого додані скан-копії документів, на підставі яких створено цей запис

Згідно із зазначеним проєктом, скановані копії трудової книжки та документів про стаж повинні:

 • бути виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів
 • містити всі сторінки трудової книжки в хронологічному порядку та поля відповідних документів
 • бути придатними для сприйняття їх змісту, зокрема мати читабельні дані про серію та номер бланків документів
 • розділова здатність при скануванні — 300 dpi.
 • формат зображення — jpg або pdf.
 • розмір кожного файлу має бути не більше 1 Мб.

Передати скан-копії (оцифровані відомості) документів про трудовий стаж може як роботодавець, так і працівник (обов’язкова наявність електронного підпису).

Працівники, які будуть прийняті на роботу з 10.06.2021 року повинні будуть надати трудову книжку (за її наявності) або відомості про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.

Записи про прийняття на роботу, переведення, заохочення та нагородження за успіхи в роботі до паперової трудової книжки роботодавець вносить тільки на вимогу працівника.

Громадянин, який приймається на роботу вперше, матиме право вимагати оформити йому паперову трудову книжку. І роботодавець зобов’язаний буде це зробити не пізніше 5 днів після прийняття на роботу.

У день звільнення роботодавець зобов’язаний видати працівнику копію наказу (розпорядження) про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок. До паперової трудової книжки запис про звільнення роботодавець зобов’язаний вносити тільки на вимогу працівника.

2. Нові правила оформлення е-лікарняних

Фондом соціального страхування здійснено всі необхідні кроки для початку роботи Електронного реєстру листків непрацездатності. Спільно з Пенсійним фондом України виконано всі необхідні дії щодо запуску Електронного реєстру.

Зокрема, затверджено протоколи інформаційної взаємодії, технічні вимоги, внесено зміни до інформаційної системи Фонду, проведено тестову передачу даних. Крім того, створено службу страхових експертів-лікарів, на яких покладено проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Пенсійним фондом створено електронні кабінети закладів охорони здоров’я (лікарів), страхувальників (роботодавців) і застрахованих осіб.

Електронний лікарняний, який підтверджує тимчасову непрацездатність працівника — це документ, що зареєстрований в зазначеному МОЗ порядку і має індивідуальний номер в спеціальному реєстрі. Саме він є підставою для нарахування страхових виплат Фондом соціального страхування України.

Медичний заклад на підставі медичного висновку вносить до Реєстру інформацію про тимчасову втрату працездатності та надсилає її Пенсійний фонд України. Лікар, який робить цей запис (відкриває / закриває лікарняний листок), засвідчує його своїм електронним підписом. Вносячи інформацію в Реєстр, лікар має внести до системи найменування страхувальника, у якого працює пацієнт, та його податковий номер в ЄДР.

Пенсійний фонд присвоює цьому запису унікальний номер — єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності. З цього моменту можна вважати, що електронний листок непрацездатності вже існує, тобто інформацію про нього може отримати та Фонд соціального страхування, і роботодавець.

Роботодавець, з’ясувавши від працівника, що той хворів, далі знаходить про це інформацію в Реєстрі, робить витяг із Реєстру (крім інформації про тимчасову непрацездатність працівника, у ньому буде зазначено присвоєний індексний номер, зафіксовано дату й час формування). Отримати витяг можна буде в електронній формі. Роздрукований витяг вважатиметься лише копією.

З уведенням електронного листка непрацездатності працівнику не потрібно приносити жодних документів на місце роботи, щоб, наприклад, продовжити щорічну відпустку в разі тимчасової непрацездатності. Працівнику достатньо буде повідомити роботодавця будь-яким способом про продовження щорічної відпустки, а про лікарняний роботодавець отримає витяг із Реєстру самостійно.

Комісія (уповноважений) із соцстрахування, створена на підприємстві, розглядає листок непрацездатності та ухвалює рішення щодо його оплати, складає протокол комісії із соцстрахування про призначення (відмову) виплат за тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Бухгалтерія розраховує та нараховує оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності, суму допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, формує заяву-розрахунок та надсилає її Фонду соціального страхування. Страхувальнику також надається можливість переглядати, формувати та друкувати заяви-розрахунки за листками непрацездатності.

Отримавши від ФСС заявлені суми допомоги, роботодавець виплачує їх застрахованим особам, звітує про це ФСС, який вносить відповідну інформацію до Реєстру.

У зазначеному алгоритмі ще можливі зміни, відбувається узгодження нормативно-правових актів.

3. З 1 вересня е-лікарняні стануть обов’язковими

МОЗ наказом від 01.06.2021 р. № 1066 затвердив:

1. Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я

Порядок визначає механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я суб’єктами господарювання, перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них.

Він є обов’язковим для закладів охорони здоров’я та ФОП, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності. Формування медичних висновків в Реєстрі здійснюють лікарі суб’єктів господарювання. Не мають право на формування медичних висновків в Реєстрі:

 • лікарі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, косметологічних і курортних поліклінік
 • лікарі суб’єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань

2. Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

Порядок визначає процедуру здійснення перевірок Фондом соціального страхування України обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності, перевірки обґрунтованості формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я, та встановлює єдину процедуру контролю за дотриманням вимог щодо формування (видачі) листків непрацездатності.

Перевірка листків непрацездатності може здійснюватися:

 • безперервно шляхом автоматизованого моніторингу даних з використанням ризикоорієнтованої єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду соціального страхування України на підставі відомостей з Електронного реєстру листків непрацездатності
 • за рішенням органу Фонду шляхом проведення перевірки уповноваженим працівником та/або уповноваженим лікарем
 • звернення страхувальника (роботодавця), комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації;
 • звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй/йому листка непрацездатності;
 • виявлення невідповідностей у відомостях, що містяться в Електронному реєстрі листків непрацездатності;
 • повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку про тимчасову непрацездатність за результатом заходів з верифікації даних ЕСОЗ;
 • звернення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 • запитів правоохоронних органів та рішень суду.

3. Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі

Ця Інструкція є обов’язковою для закладів охорони здоров’я та ФОП, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової непрацездатності.

Під час періоду дії впровадження перехідної моделі медичних висновків в Реєстрі лікарі суб’єктів господарювання, які здійснюють експертизу з тимчасової непрацездатності, мають керуватися вимогами цієї Інструкції.

Також в Інструкції зазначено:

 • якщо листок непрацездатності відкривається за формою, затвердженою спільним наказом МОЗ, Мінсоцполітики, ФСС від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406, за одним випадком тимчасової непрацездатності, то його продовження до повного закриття незалежно від того, у якого суб’єкта господарювання продовжує лікування пацієнт, відбувається виключно в паперовій формі, навіть якщо суб’єкт господарювання протягом періоду непрацездатності особи, у якої є відкритий листок непрацездатності, перейшов на формування медичних висновків у Реєстрі
 • якщо особі, у якої відкритий листок непрацездатності, працівник суб’єкта господарювання встановлює факт тимчасової непрацездатності за новим випадком тимчасової непрацездатності та в цей період у суб’єкта господарювання наявна технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то лікар суб’єкта господарювання за новим випадком формує медичний висновок у Реєстрі
 • під час продовження листків непрацездатності, виданих до 01 вересня 2021 року, суб’єкти господарювання керуються вимогами Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян від 13.11.2001 р. № 455, Положення про експертизу тимчасової непрацездатності від 09.04.2008 р. № 189
 • якщо під час дії перехідної моделі особа, у якої сформовано медичний висновок у Реєстрі в одного суб’єкта господарювання, звернулася для проходження обстеження, консультації, доліковування, проходження реабілітації тощо до іншого суб’єкта господарювання, у якого ще відсутня технічна можливість формування медичних висновків у Реєстрі, то для такої особи відкривається листок непрацездатності як новий випадок тимчасової непрацездатності

4. Новий Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності

Внесено зміни до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності від 09.04.2008 р. № 189, виклавши його у новій редакції. Зокрема, тепер воно матиме назву «Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності».

Встановлено, що за умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров’я для закладів охорони здоров’я та ФОП, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, є обов’язковим:

 • з 04 червня 2021 року — на період дії перехідної моделі роботи з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності, виданими за формою, затвердженою наказом № 532/274/136-ос/1406, що триває до 31 серпня 2021 року, для закладів охорони здоров’я, які підключені до електронної системи охорони здоров’я
 • з 1 вересня 2021 року — для всіх закладів охорони здоров’я

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

Зміни у бухгалтерському обліку

1. Електронна первинка: на яку дату виникають податкові зобов’язання з ПДВ

ДПС надала фахову консультацію, в якій відзначила що з метою визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ та, відповідно, складання податкових накладних за такими операціями, слід використовувати дату складання документа (в паперовій чи електронній формі), який містить відомості про постачання послуг платником податку, оскільки даний реквізит визначений Законом про бухоблік як обов’язковий для первинного документа.

Таким чином, при здійсненні постачання послуг, що оформлено електронним первинним документом, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, незалежно від дати накладання електронних підписів, буде вважатися дата складання такого первинного документа, який містить відомості про господарську операцію.

Джерело: ІПК ДПС від 27.04.2021 р. № 1745/ІПК/04-36-18-03-15

2. Маркетингові послуги від ФОПа та їх зарахування до податкових витрат — позиція Верховного Суду

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду вказав, що головна умова для врахування у складі податкових витрат вартості отриманих маркетингових послуг – документальне підтвердження та зв’язок таких витрат із господарської діяльністі платника податку. Про це йдеться на порталі Судової влади України.

Розглянутий судом спір полягав в тому, що за результатами перевірки встановлено порушення пп. 134.1.1 ПКУ, яке призвело до заниження податку на прибуток. Зазначене порушення ґрунтувалось на висновках про не підтвердження підприємством факту господарських операцій із ФОП щодо надання маркетингових послуг.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що формально складені первинні документи не можуть слугувати належною підставою для формування даних податкового обліку, оскільки реальність операцій з поставки маркетингових послуг позивачу та зв’язок цих послуг із госпдіяльністю позивача документально не підтверджено.

Верховний Суд своєю чергою залишив ці рішення без змін і зайняв сторону податкового органу.

Підтверджувати зв’язок витрат на маркетингові послуги з госпдіяльністю можуть наказ по підприємству про необхідність проведення таких маркетингових досліджень, час його проведення, територію, межі, договір на маркетингові дослідження із зазначенням виду маркетингових досліджень, мети їх проведення тощо. На підтвердження фактичного отримання маркетингових послуг можуть бути надані акт приймання-передачі послуг або інший документ, що підтверджує фактичне надання таких послуг, звіт про проведення маркетингових досліджень, у якому мають бути викладені результати таких досліджень і надані рекомендації замовнику.

Однак суди встановили, що надані позивачем первинні документи не розкривають зміст господарських операцій (наданих послуг) та не підтверджують отримання маркетингових послуг позивачем від зазначеного виконавця таких послуг.

В актах виконаних робіт відсутня інформація щодо місця здійснення господарських операцій, обсягу, одиниці виміру господарських операцій, не зазначено у який спосіб проводились маркетингові дослідження (опитуванням, анкетуванням), а також не зазначено, в чому виражено їх результат.

У звітах про виконання маркетингових послуг використовується в основному дані контрагентів про обсяги їх реалізації, однак не зазначено, як саме ці дані були отримані виконавцем послуг щодо обсягів реалізації та сум чеку по кожному з них, оскільки дана інформація є комерційними даними кожного з них і у вільному доступі вона відсутня для того, щоб проводити аналіз та порівнювати в розрізі номенклатури та ціни.

Позивач не надав документів, які б свідчили про передачу усіх необхідних даних для дослідження, як це передбачено умовами договору. Звіти містять узагальнену статистичну інформацію у різних сферах господарської діяльності трьох областей України та, по суті, являє собою опис поточного стану ринку товарів, однак не містять жодних рекомендацій, розроблених конкретно для платника. Будь-яких документів на підтвердження спрямованості спірних послуг на досягнення конкретних цілей у діяльності платника не представлено. Замовник займається реалізацією канцтоварів та побутової хімії, однак в звітах проведених маркетингових досліджень досліджували лише ринок канцтоварів. В штаті позивача є маркетологи, дистриб’ютори, менеджери зі збуту, які повинні володіти інформацією щодо руху, попиту, реалізації продукції тощо. Встановлено, що виконавець є працівником товариства та на час виконання маркетингових послуг і підписання актів виконаних робіт виконував завдання як працівник компанії, за що отримував заробітну плату.

Джерело: постанова ВС/КАС від 25.03.2021 р. у справі № 813/2781/17.

3. Інвестиційна діяльність без податків: ДПС назвала умови

ДПС видала інформаційний лист, присвячений нормам Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в Україні» від 02.03.2021 р. № 1293-IX (далі – Закон № 1293), що набрав чинності 28 березня 2021 року.

Так, Закон № 1293 встановлює тимчасові, до 01 січня 2035 року, податкові преференції суб’єктам господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору.

Інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями одночасно повинен відповідати наступним вимогам:

 1.  інвестиційний проєкт зі значними інвестиціями реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;
 2. інвестиційний проєкт із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у сферах, перелічених у п. 1, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури;
 3. створення впродовж строку реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не менше 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш як на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати за відповідним видом діяльності у регіоні, в якому реалізується проєкт, за попередній календарний рік;
 4. розмір значних інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро, що розраховується за офіційним курсом валют, встановленим НБУ станом на перший робочий день кварталу, в якому подається заявка, та на дату фактичного здійснення значних інвестицій в об’єкти інвестування на виконання спеціального інвестиційного договору;
 5. строк реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями не перевищує п’ять років.

Однією з основних податкових преференцій є звільнення від сплати податку на прибуток та ПДВ на окремі операції на 5 років.

Обов’язковою умовою звільнення від сплати податку на прибуток є те, що така преференція стосується виключно оподатковуваного прибутку, який отриманий внаслідок виконання спеціального інвестиційного договору.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі загального обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями.

Преференція не поширюється на наступні два об’єкти оподаткування (вони підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств у загальному порядку):

 1. Результати контрольованих операцій, які не відповідають принципу «витягнутої руки». Передбачено, що при здійсненні платником податку – інвестором із значними операціями в рамках діяльності, пов’язаної з виконанням спеціального інвестиційного договору, контрольованих операцій, визначених статтею 39 ПКУ, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою (для 2021 року – 18 відс.).
 2. Скоригований прибуток контрольованих іноземних компаній. Також, якщо платник податку на прибуток – інвестор із значними інвестиціями є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначеної відповідно до статті 39 прим. 2 ПКУ. Нагадаємо, що оподаткування скоригованого прибутку контрольованих іноземних компаній для платників податку на прибуток підприємств запроваджується з 01 січня 2022 року.

Також, Закон № 1293 доповнив підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ новим пунктом 76, , згідно із яким тимчасово, до 01 січня 2035 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, визначених у підпункті 15 пункту 4 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» МКУ, що ввозяться платником податку – інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

Описана преференція з ПДВ не поширюється на товари, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або державою – агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Джерело: Інформаційний лист ДПС «Щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями в Україні» від 24.05.2021 р. № 21.

4. Покращення для бізнесу завдяки застосунку «ДІЯ»

З 17 травня підписувати будь-які електронні документи й отримувати державні послуги можна з телефону. "Дія.Підпис" дає можливість скористатися ЕЦП через мобільний застосунок "Дія".

Раніше підписувати ключем ЕЦП можна було лише з комп'ютера (ЕЦП завантажувався як окремий файл).

5. З'явився новий законопроєкт про офіційні е-адреси для юр- та фізосіб

8 червня Комітет з правової політики зареєстрував доопрацьований законопроєкт №3680-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання електронних адрес. Про цей намір ми писали тут.

9 червня з'явився текст проєкту. За пояснювальною запискою, він спрямований на запровадження адреси офіційної електронної пошти в ЄДР (надалі - адреса офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ), яка разом з офіційною електронною адресою, що функціонуватиме в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, використовуватиметься в судах при здійсненні господарського, цивільного та адміністративного судочинства для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, судових повісток та інших документів в електронній формі.

Документи, листи та/або повідомлення, надіслані на адресу офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ, якщо такий порядок повідомлення передбачений законодавством, вважатимуться такими, що надіслані офіційно та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення.

Також вводиться можливість у разі відсутності в учасника справи офіційної електронної адреси чи адреси офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ за письмовою заявою учасника процесу використовувати надану учасником адресу електронної пошти для направлення судом в електронному вигляді копій повісток, повідомлень, судових рішень та інших процесуальних документів.

Законопроєктом передбачено, що юридичні особи (у тому числі державні органи та органи місцевого самоврядування) та фізичні особи – підприємці в обов’язковому порядку упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим законом зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свою адресу офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ.

У разі прийняття Закон набере чинності з наступного дня після його офіційного опублікування.

Ірина Макаренко, менеджерка, відділ аутсорсингу бухгалтерського обліку та підготовки податкової звітності KPMG в Україні 

Жанна Моренко, Старша консультантка, відділ податкового консультування KPMG в Україні