close
Share with your friends

Порядок денний нової реальності

У спецвипуску KPMG CEO Outlook COVID-19 йдеться про те, що керівники вищої ланки в усьому світі використовують цей безпрецедентний в історії момент для досягнення більших цілей і посилення як соціального, так й економічного впливу. Вони захищають співробітників, розбудовують довірливі відносини з клієнтами та громадою і визначають нове майбуття розвитку й успіху своїх компаній.

CEO Outlook 2020 року пропонує унікальний погляд на нові тенденції, сформовані відповідно до перебігу пандемії. На першому етапі, ще до того, як чимало провідних ринків почали відчувати на собі всі наслідки карантину, КPMG опитала у січні й лютому 1300 керівників. У липні та на початку серпня ми провели подальше контрольне опитування керівників вищої ланки, щоб зрозуміти, як змінилося їхнє мислення.

Контрольне опитування показує, що в складній ситуації керівники зосереджуються на пошуку можливостей.

 

"Зумовлена COVID-19 криза змінює уявлення про хороше керівництво корпорацією. Це висуває до керівників вимоги, які усього кілька місяців тому мало хто собі міг уявити. Питання екології не втрачають своєї важливості, але значно вищі позиції в порядку денному посідають нині соціальні наслідки. Керівники значно більше віддані цілі , яка є наріжним каменем існування їхньої організації, і під час тривалого періоду непередбачуваності, ухвалюючи бізнес-рішення, вдаються до неї як до дороговказу."
Білл Томас
Міжнародний голова і виконавчий директор
KPMG International

Під час цьогорічного опитування було виявленого три ключові теми, означені нами як призначення, пріоритет і процвітання.

Призначення/мета

На початку року ми з’ясували: більшість керівників усвідомили, що основана ціль їхніх компаній переміщається з чистого прибутку до врахування їхньої суспільного призначення. Менше однієї четвертої опитаних (23%) вбачали загальну мету організації виключно в «управлінні вартістю акціонерного капіталу» у вузькому значенні цього слова; при цьому 54% вдавалися до значного ширшого, цілеспрямованого підходу, орієнтованого на багатьох стейкхолдерів, і приблизно кожен п’ятий (22%) впритул підійшов до думки, що їхня основана мета — покращити суспільство. 

Сьогодні призначення/мета допомагає керівникам зрозуміти, що необхідно зробити для задоволення потреб таких стейкхолдерів, як співробітники й громади, 79% повідомляють, що з початком пандемії відчувають більшу відданість корпоративній меті. Хоча, разом з тим, величезний руйнівний впив пандемії змусив багатьох керівників сумніватися, чи справді їхня нинішня мета відповідає потребам стейкхолдерів: 79% визнають, що внаслідок COVID-19 мусили переглянути призначення/мету компаній. 

Test

Згадана підвищена особиста й емоційна відданість призначенню/меті під час пандемії — віддзеркалення факту, що у випадку з COVID-19 керівники стикаються з тими ж проблемами зі здоров’ям чи сімейними проблемами, що їхні співробітники й громада. Фактично, понад третина керівників вищої ланки (39%) зазнали впливу COVID-19 або на своє здоров’я, або здоров’я когось із членів родини, і внаслідок цього 55% змінили їхні способи реагування на пандемію.

На початку року ми також виявили, що керівники виявляють усе більшу й більшу готовність особисто очолювати вирішення ключових суспільних проблем. Приблизно дві третини зазначили, що «відповідно до того, як впевненість і довіра до уряду падає, громадськість чекає, що бізнес заповнить прогалини у соціальних питаннях». Цього року ця резолюція наштовхнулася на серйозні випробування — трагічну смерть Джорджа Флойда наприкінці травня і зумовлені нею протести в усьому світі. Керівники швидко вжили покликаних змінити ситуацію заходів: сьогодні 81% або запровадили нові заходи боротьби з чорно-білим расизмом, або планують це зробити.

Пріоритети

Безсумнівно, COVID-19 — не єдина загроза, яка постає перед нами і спричиняє серйозні економічні й гуманітарні наслідки: у найближчі десятиліття величезну загрозу становлять також кліматичні зміни. Керівники розуміють це і дотримуються екологічних, соціальних і управлінських цілей (ESG), оскільки прагнуть перебудувати свої організації таким чином, щоб підтримувати нову і стійку економіку. На серйозність ставлення керівників до проблеми кліматичних змін вказує той факт, що 65% опитаних визнають: управління кліматичним ризиком зіграє роль у тому, чи збережуть вони упродовж наступних п’яти років свої робочі місця. Щоб просуватися вперед, вони прагнуть подвоїти досягнуті під час кризи структурні зміни такі, як скорочення ділових поїздок: 71% заявляє про бажання закріпити отримані під час пандемії здобутки в екологічних питаннях.

Керівники також пильно стежать за майбутнім сфери праці. Фактично, COVID-19 змусив чимало компаній радикально експериментувати з перебігом трудового процесу. Чимало організацій, наприклад, переорієнтувалися на віртуальні робочі місця буквально за ніч, у прямому сенсі цього слова. З урахуванням того, що пандемія змінює ринок праці, 77% заявляють, що й надалі розбудовуватимуть використовуваний нині інструментарій цифрового співробітництва й комунікації, а 73% переконані, що віддалена робота фактично розширила доступний їм кадровий резерв.

Purpose is powerful

Одночасно з прискоренням цифрових інновацій керівники також чудово розуміють людей, які мають працювати, — своїх співробітників. Чимало працівників намагаються подолати значну тривожність — чи навіть страх — щодо нинішньої ситуації і того, що для них приготувало майбутнє, і їм також довелося вдаватися до різних способів роботи. Якщо на початку року керівники розмістили ризик, пов’язаний з людським капіталом, на одинадцятій позиції, то нині він перетворився на загрозу номер один для довготермінового зростання; разом з тим керівники усвідомлюють потребу дбати про безпеку своїх співробітників, але так, щоб вони перебували на зв’язку, не лишалися осторонь і не втрачали продуктивність. 

Зумовлена COVID-19 криза змінює уявлення про хороше керівництво корпорацією. Це висуває до керівників вимоги, які усього кілька місяців тому мало хто собі міг уявити.

Білл Томас
Міжнародний голова і виконавчий директор
KPMG International

Щодо майбутнього операційної моделі, то також постраждали ланцюжки поставок: 67% заявляють, що, з огляду на руйнівний вплив епідемії, мусили переосмислити свій підхід до міжнародного ланцюжка поставок. Утім, керівники вдаються до цієї можливості, щоб з’ясувати, як їхній ланцюжок поставок може перетворитися на конкурентну перевагу у новостворюваній реальності. Коли ми запитали керівників, що спонукало їх переосмислити ланцюжок поставок, то головною причиною стало «прагнення стати більш гнучкими у відповідь на змінювані потреби клієнтів». Натомість «урядовий тиск з метою перенести виробництво ближче до дому» посів другу позицію з кінця. 

Процвітання

Дослідження засвідчило, що пандемія зумовила різке падіння впевненості у світовому економічному розвитку, якщо порівнювати цей показник з початком року. 32% керівників нині демонструють меншу впевненість у світовому економічному зростанні, ніж було на початку року. Утім, керівники компаній виявляють більше оптимізму щодо перспектив розвитку своєї країни (45%) і також більш впевнені у стійкості свого бізнесу у найближчі три роки. Основний важіль зростання — цифрове прискорення. Оскільки через такий фактор, як соціальне дистанціювання, торгівля все більше ведеться через інтернет, компаніям доводиться переосмислювати, чого хочуть клієнти і як їм це надати: 75% заявляють, що пандемія пришвидшила створення безшовного цифрового досвіду обслуговування клієнтів, а 64% твердить, що вона також пришвидшила створення нових цифрових бізнес-моделей і джерел доходів. Нині завдання полягає в зосередженні зусиль та інвестицій у сферах, які приносять найбільше користі, і підтримання стійкості кібербезпеки. 

CEO

Висновки

Керівники визнають, що відновлення після пандемії не означає повернення до «нормального» стану. Натомість є можливість визначати нове майбутнє, і вирішальне значення тут відіграватимуть три сфери діяльності: стійкість, цифрові технології й довіра. По-перше, лідери мають гарантувати, що ми утримаємо досягнуті в результаті пандемії здобутки в екологічних питаннях, і натомість закладемо підвалини стійкої зеленої економіки. По-друге, з врахуванням, що майбутнє галузей формується цифровим прискоренням, організації потребуватимуть глибокого розуміння того, як змінюватиметься поведінка клієнтів, і як задовольняти новостворювані потреби. Зрештою, хоча пандемія надала компаніям можливість продемонструвати їхню реальну спроможність покращити стан суспільних справ, увага до корпоративних дій не ніколи раніше була настільки прискіпливою. Щоб підтримувати довіру співробітників, клієнтів і громад, керівники мають продемонструвати, що живуть і дихають призначенням/метою своєї організації. Наше опитування показує, що керівники у ці найскладніші часи більш, ніж готові слугувати за приклад.

Стежте за оновленнями, оскільки ми плануємо оприлюднити більше ключових результатів опитування, а також викласти деталізовані міркування щодо подальших перспектив чималої кількості керівників з різних секторах і різних географічних регіонів. 

Методологія


В огляді KPMG CEO Outlook на 2020 рік наводиться деталізований трирічний прогноз керівників світового рівня щодо підприємницької діяльності й економічного зростання. Опитування пропонує унікальний погляд на те, як змінилося мислення керівників в усьому світі після запровадження карантину.

На першому етапі, у січні та лютому, до того як чимало провідних ринків почали відчувати на собі наслідки зумовленої пандемією кризи, КPMG опитала 1300 керівників. З 6 липня по 5 серпня КPMG додатково опитала 315 керівників, щоб зрозуміти, як змінилося мислення керівника компанії під час кризи. В обох випадках річний прибуток усіх респондентів перевищує 500 мільйонів доларів США, а річний прибуток третини опитаних компаній перевищує 10 мільярдів доларів США.

Опитування за січень/лютий охопило лідерів одинадцяти провідних ринків (Австралія, Великобританія, Індія, Іспанія, Італія, Китай, Нідерланди, Німеччина, США, Франція і Японія) і одинадцять провідних галузей (автомобілебудування, банківська справа, виробництво споживчих товарів і роздрібна торгівля, інфраструктура, медично-біологічні науки, переробна промисловість, страхування, телекомунікації, технології і управління активами). Нещодавнє опитування охопило керівників зі згаданих вище галузей і з восьми провідних ринків (Австралія, Великобританія, Італія, Канада, Китай, США, Франція і Японія). Примітка: через заокруглення цифр у деяких випадках сума може не складати 100%.


Контакти