close
Share with your friends

Підготовка до іспиту ДипІФР (АССА)

Курс | 30 березня

Підготовка до іспиту ДипІФР (АССА)

sampleacademy

>>Реєстрація 

KPMG Insight Academy запрошує взяти участь в програмі підготовки до іспиту для отримання Диплому з Міжнародної Фінансової Звітності - ДипІФР російською мовою (DipIFR Rus) від Асоціаціації сертифікованих присяжних бухгалтерів (АССА).

Дана програма розроблена для бухгалтерів, аудиторів та економістів, які мають навички складання та / або перевірки звітності за національними стандартами, які бажають набути навичок складання звітності по МСФЗ та отримати кваліфікацію ДипІФР (АССА).

Місце проведення: м. Київ, вулиця Московська 32\2, БЦ "Сенатор", офіс KPMG в Україні

Старт курсу: 30 березня

>>Реєстрація 

Проходження курсу підготовки ДипІФР не тільки забезпечить отримання солідного багажу знань і навичок для складання іспиту ДипІФР, але і допоможе:

— бухгалтерам/економістам отримати теоретичні й практичні знання для реалізації процесу трансформації звітності відповідно до МСФЗ;

— аудиторам отримати можливість здійснювати якісний аудит фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ.

Отримання міжнародно визнаного сертифікату ДипІФР може стати важливою сходинкою у Вашому професійному та кар'єрному зростанні!

KPMG Insight Academy пропонує вам наступну програму підготовки до складання іспиту ДипІФР:

1. Вступну частину (докладне вивчення теорії та розв’язання тематичних завдань, контрольні тести);

2. Оглядову частину (розв’язання екзаменаційних завдань, відпрацювання підходів до успішної здачі іспиту);

3. Пробний іспит (включає типові екзаменаційні питання й задачі).

Спікер тренінгу – Олена Рабцун
Менеджер, відділ аудиту, KPMG в Україні

Освіта та кваліфікація:

- Диплом бакалавра, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
- Диплом магістра, Університет Антверпена, Бельгія
- Диплом магістра, Коледж Європи, Варшава, Польша
- Член Асоціації професійних сертифікованих бухгалтерів (АССА)

Олена має більш ніж вісім років досвіду роботи в KPMG.

В KPMG в Україні Олена відповідає за надання аудиторських послуг суб'єктам господарювання, які працюють у сільськогосподарському, споживчому та промисловому секторах.

Професійний досвід Олени включає проведення аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, облікової політики групи, консультацій після першого застосування МСФЗ та допомоги у трансформації фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

2. Вартість навчання

У вартість курсу входить:

— Комплект навчальних матеріалів Becker Professional Education. А також конспект лекцій, практикум з розв’язками, пробний іспит, контрольні тести, авторські розробки викладачів;

— Кава-брейки та обіди під час аудиторних занять.

Слухачі додатково оплачують реєстраційний внесок на підсумковий іспит, який проводиться навчальним центром ATC International для отримання кваліфікації.

3. Зміст курсу

Курс складається з лекцій та самостійної підготовки за допомогою спеціально розроблених матеріалів KPMG Insight Academy та матеріалів Becker Professional Education. В результаті слухачі набувають як теоретичні знання, так і практичні навички застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

У програмі підготовки передбачений пробний іспит, тривалість якого є строго лімітованою, що допомагає слухачам отримати практичні навички правильного розподілу часу на іспиті з отримання кваліфіації.

Слухачам, які пройшли курс, видаються сертифікати KPMG Insight Academy.

Наші студенти в подальшому запрошуються на безкоштовні семінари щодо змін й актуальних питань МСФЗ, які щорічно проводяться компанією KPMG в Україні, а також можуть отримати додаткове платне навчання практичним аспектам трансформації в рамках Академії.

4. Детальна програма курсу

Заняття 1

—Вступ до МСЗФ і Концептуальні основи фінансової звітності;

—МСФЗ (IFRS) 13: Оцінка справедливої вартості;

—МСБО (IAS) 1: Подання фінансової звітності;

—МСБО (IAS) 8: Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки;

—МСБО (IAS) 2: Запаси.

Заняття 2

—МСБО (IAS) 16: Основні засоби;

—МСБО (IAS) 40: Інвестиційна нерухомість;

—МСБО (IAS) 38: Нематеріальні активи;

—МСБО (IAS) 23: Витрати на позики;

—МСБО (IAS) 36: Зменшення корисності активів.

Заняття 3

—МСФЗ (IFRS) 15: Дохід від договорів з клієнтами;

—МСБО (IAS) 20: Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу;

—МСФЗ (IFRS) 16: Оренда.

Заняття 4

—Консолідація фінансових звітів;

—Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства.

Заняття 5

—МСБО (IAS) 12: Податки на прибуток;

—МСБО (IAS) 19: Виплати працівникам;

—МСБО (IAS) 37: Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи;

—Проміжний тест №1.

Заняття 6

—МСФЗ (IFRS) 6: Розвідка та оцінка запасів корисних копалин;

—Фінансові інструменти.

Заняття 7

—МСБО (IAS) 41: Сільське господарство;

—МСБО (IAS) 21: Вплив змін валютних курсів;

—МСФЗ (IFRS) 2: Платіж на основі акцій;

—МСФЗ (IFRS) 5: Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність;

—МСФЗ (IFRS) 1: Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Заняття 8

—МСФЗ (IFRS) 8: Операційні сегменти;

—МСБО (IAS) 10: Події після звітного періоду;

—МСБО (IAS) 24: Розкриття інформації про зв'язані сторони;

—МСБО (IAS) 33: Прибуток на акцію;

—Проміжний тест № 2.

Заняття 9

—Повторення теорії;

—Аналіз іспитів ДипІФР.

Заняття 10

—Пробний іспит ДипІФР;

—Повторення теорії.

5. Про кваліфікацію ACCA ДипІФР (ACCA DipIFR Rus)

АССА (Association of Chartered Certified Accountants або Асоціація сертифікованих присяжних бухгалтерів) – це глобальна організація для професійних бухгалтерів, що здійснює сертифікацію фінансових працівників. АССА була утворена в 1904 році й в даний час налічує 170 000 членів Асоціації та 436 000 студентів у 180 країнах світу. Більш детальну інформацію про АССА можна отримати на сайті www.accaglobal.com.

C 2004 року здача іспиту на Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності здійснюється російською мовою DipIFR Rus (раніше всі іспити проводилися тільки англійською мовою). Кваліфікація ДипІФР (Rus) була розроблена для підвищення рівня знань в області МСФЗ, вона допомагає зрозуміти основні концепції та принципи, що лежать в основі міжнародних стандартів фінансової звітності, а також дає навички застосування МСФЗ на практиці.

— Диплом АССА ДипІФР – це кваліфікація за МСФЗ, розроблена Асоціацією сертифікованих присяжних бухгалтерів (АССА), провідною міжнародною організацією, яка бере участь в розробці та розвитку МСФЗ.

— Диплом АССА ДипІФР визнається на міжнародному рівні.

— Лекції, практичні завдання та іспит за програмою проводяться російською мовою.

— Диплом АССА ДипІФР зараховується при проходженні повного курсу для отримання професійного сертифікату АССА англійською мовою за екзамен F7 Financial Reporting

Фахівець з дипломом з міжнародної фінансової звітності (АССА ДипІФР) здобуде розуміння та вміння:

— Пояснювати основні принципи міжнародного регулювання фінансової звітності.

— Застосовувати необхідні міжнародні стандарти до ключових елементів фінансової звітності.

— Ідентифікувати та застосовувати вимоги до розкриття інформації у зв'язку з підготовкою фінансових звітів і приміток.

— Складати фінансову звітність окремих компаній відповідно до МСФЗ.

— Складати фінансову звітність груп підприємств (крім звітів про рух грошових коштів групи), що включає дочірні, асоційовані організації та спільні підприємства.

Реєстрація на захід

За будь-якою інформацією стосовно заходу звертайтесь до Таїсії Ліпецької за телефоном +380 50 489 29 75 або електронним листом на адресу academy@kpmg.ua

kpmg.formbuilder.subscribedescription1

kpmg.formbuilder.subscribedescription2

Event Title

Результати досліджень KPMG завжди доступні для наших зареєстрованих користувачів.

Якщо ви хочете отримати додаткову інформацію чи консультацію, будь ласка, звертайтеся до нас.

Будь ласка, надайте наступну інформацію для доступу до змісту.

The email format is incorrect. Це поле є обов'язковим Incorrect email format. Please enter corporate email address.
Електронна пошта
Це поле є обов'язковим
Ім'я
Це поле є обов'язковим
Прізвище
Це поле є обов'язковим
Номер телефону
Це поле є обов'язковим
Компанія та код ЄДРПОУ:
Це поле є обов'язковим
Посада (optional)
Це поле є обов'язковим

Я хочу отримувати новини KPMG  в  Україні. та даю згоду на обробку своїх персональних даних.

Я підтверджую, що я прочитав(ла) і зрозумів(ла) умови, викладені у Заяві про дотримання конфіденційності та  даю згоду на обробку своїх персональних даних згідно з політичною обробки персональних даних KPMG.

informative image