Сергій Небрат

Старший менеджер, лідер KPMG Insight Academy, аудит

KPMG в Україні

Сергій має більш ніж п'ятирічний професійний досвід роботи в KPMG в Україні, надаючи аудиторські послуги українським та міжнародним компаніям. Його досвід включає участь в аудиті окремої і консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та національних стандартів бухгалтерського обліку України, надання рекомендацій щодо вдосконалення систем внутрішнього контролю, обліку та бізнес-процесів. Його клієнтський портфель включає телекомунікаційні, логістичні, виробничі та сільськогосподарські підприємства.

Сергій – тренер з більш ніж трьохрічним досвідом роботи в цій галузі, який провів 30+ тренінгів та лекцій для різних аудиторій за час кар'єри в KPMG в Україні. 

  • Магістр економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  • Член Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA)