photo

Володимир Марчук

Заступник директора, інвестиції та ринки капіталу

KPMG в Україні

Володимир працює з 2012 року

Володимир працює у Відділі інвестицій і ринків капіталу з 2012 року і має великий досвід оцінки активів, пов'язаних з енергетикою та природними ресурсами, металургією і видобутком корисних копалин, нафтохімією, транспортом та інфраструктурою, а також сільським господарством. Бере участь в проектах по оцінці активів і бізнесу, розподілу ціни придбання, оцінці відповідно до Міжнародних стандартів оцінки, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Національних стандартів оцінки.

До приходу в КПМГ, Володимир майже шість років працював в компанії «Big 4» і оціночних компаніях, де займався оціночними проектами в різних регіонах України і СНД.

Володимир займається розвитком групи залучення фінансування та оцінки активів КПМГ в Україні та СНД, а також розвитком практики оцінки і управління активами.

Освіта і кваліфікація
  • Ступінь магістра, Бізнес-адміністрування, Київський національний економічний університет

  • Ступінь магістра, Землевпорядкування та кадастр, Національний авіаційний університет

Акредитація
  • Сертифікований оцінювач України

  • Сертифікати ASA (Американське товариство оцінювачів, США)