Дмитро Мусатов

Партнер, інвестиції та ринки капіталу, керівник відділу корпоративних фінансів

KPMG в Україні

Дмитро закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом в Україні. Він має сертифікати ASA (Американське товариство оцінювачів, США) і ACCA (Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів, Великобританія).

Дмитро приєднався до відділу аудиторських послуг KPMG у Києві в 2004 році та брав участь у низці проектів з питань компіляції, консолідації та аудиту фінансової звітності згідно з П(С)БО України, МСФЗ та ЗПБО США.

У 2007 році Дмитро приєднався до групи KPMG в Росії, що займається питаннями проведення оцінки, та брав участь у проведенні оглядів та у проектах з питань оцінки, включаючи оцінку бізнесу та активів для цілей прийняття управлінських рішень, а також з питань зменшення корисності активів та розподілу ціни придбання для звітності відповідно до МСФЗ. Разом з двома колегами Дмитро створив відділ корпоративних фінансів в офісі KPMG в Україні у 2007 році.

Дмитро має великий досвід у сфері проведення оцінки, інвестиційного банкінгу та прямих інвестицій, спеціалізуючись на угодах у галузі сільського господарства, споживчих ринків, а також у сфері телекомунікацій, будівельних матеріалів, фармацевтики, будівництва та нерухомості (починаючи з операцій обсягом 10-15 млн. доларів США). Він також виступав в якості фінансового директора великомасштабної компанії з будівництва інфраструктури (обсяги продажу 1 млрд. доларів США, 5 бізнес-сегментів) в Україні, де він очолював проект з питань реструктуризації фінансових функцій. Після декількох років роботи за межами KPMG Дмитро знову приєднався до консультативної групи KPMG у середині 2012 року.

Протягом усієї своєї кар'єри Дмитро керував багатонаціональними командами професіоналів у сфері фінансів та оцінки в Україні, Казахстані, Азербайджані, Росії. Його досвід роботи у галузях економіки включає надання послуг компаніям, які працюють у сфері товарів широкого споживання, сільського господарства, телекомунікацій, вугледобувної промисловості, будівництва, а також у сфері нерухомості. Він брав участь у проектах з питань фінансування, приватних розміщень, реструктуризації заборгованості, а також у проектах з питань злиття і поглинання, судових розглядах, проведення аудиту, оцінки та наданні управлінського консалтингу для компаній, що здійснюють свою діяльність у цих секторах.

Освіта і кваліфікація
  • Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна

Акредитація
  • ACCA (Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів, Великобританія)

  • ASA (Американське товариство оцінювачів, США)

  • СМАО (Саморегульоване межрегіональне товариство оцінювачів, Росія)

Участь в асоціаціях
  • Член Саморегульованого межрегіонального товариства оцінювачів (СМАО), Росія