close
Share with your friends
Oleksii Filipov

Олексій Філіпов

Старший менеджер, група з управління фінансовими ризиками

KPMG в Україні

Олексій працює в KPMG з 2017 року.

Олексій працює в KPMG з 2017 року. Понад 10 років обіймав різні посади в найбільших комерційних банках з іноземним капіталом в Україні у сфері ризик-менеджменту, зокрема посаду заступника директора з ризиків (B-1) одного з TOP-10 банків в Україні.

До приєднання в KPMG працював керівником відділу методології управління ризиками в комерційних банках НБУ. Олексій був керівником проєкту НБУ з підготовки нового Положення про організацію системи управління ризиками в банках України відповідно до стандартів ЄС/Базельського комітету.

Олексій має багатий досвід у сферах міжнародних стандартів корпоративного управління, методології та стандартів ризик-менеджменту, кредитного процесу, внутрішнього контролю та комплаєнсу. Має досвід співпраці з експертами МВФ, Світового Банку та USAID з метою впровадження міжнародних практик ризик-менеджменту на ринку України.

В експертному портфоліо Олексія є досвід структурної трансформації системи управління ризиками Топ 10 місцевого банку після придбання міжнародною банківською групою (розпорядження, посадові інструкції, політики та процедури, регуляторна та управлінська звітність, підтримка комітетів правління). Олексій має досвід у впровадженні структури глобальної групової звітності з ризик-менеджменту в українському дочірньому банку іноземної банківської групи.

Олексій  брав участь  у розробці нових та оптимізації наявних наскрізних процесів у сфері казначейських операцій: міжбанківського кредитування, торгівлі валютою та деривативами (система лімітів, андеррайтинг, підтримка і моніторинг, зокрема системи протидії шахрайству), систем раннього попередження, бек-офісу.  Також розробляв та впроваджував методології трансферного ціноутворення для комерційних банків для ефективного розподілу прибутку серед різних відділів і управління фінансовими ризиками.

Релевантний досвід Олексія в консультаційних послугах охоплює/містить декілька проєктів щодо оцінки структури корпоративного управління з акцентом на контрольних функціях (управління ризиками, комплаєнс, внутрішній аудит) у банках СНД, створення планів дій з їхнього покращення та підтримка у впровадженні (методологія, інструменти, шаблони звітності)

Освіта і кваліфікація
  • Магістр економічних наук, Харківський національний університет «Харківський політехнічний інститут»

Акредитація
  • Відвідував велику кількость семінарів в сфері ризик-менеджменту, ICAAP і комплаєнс, організованих Європейським центральним банком, центральними банками Польщі та Нідерландів, ATTF (Luxemburg)