Інформація про загальну кількість акцій - KPMG | UA
close
Share with your friends

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій

Cтаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Cтаном на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КПМГ АУДИТ”, код 31032100, місцезнаходження 17-й поверх, буд. 32/2, вул. Московська, 01010, м. Київ, Україна (далі – «Товариство») цим повідомляє про те, що згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 15 квітня 2018 року, відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах наступна:

Вид, тип і категорія цінних паперів (далі – ЦП): Акції іменні прості

Код ISIN: UA4000164065

Реєстраційний номер: 384/10/1/11

Номінальна вартість одного ЦП: 125

Кількість ЦП у випуску: 1180

Назва/П.І.Б. власника цінних паперів Загальна кількість акцій Кількість голосуючих акцій Відсоток
1. Пархоменко Ганна Валеріївна 543 543 46,016949
2. Цимбал Андрій Валентинович 283 283 23,983050
3. Товариство з обмеженою відповідальністю КПМГ-Україна» 354 354 30,000000
Загалом: К-ть рахунків по Депозитарній Установі: 3 1180 1180 100,000000

 

Голова Наглядової ради Товариства
Олег Миколайович Гощанський