Mevzuat Uyum Hizmetlerimiz | KPMG | TR
close
Share with your friends

Mevzuat Uyum Hizmetlerimiz

Mevzuat Uyum Hizmetlerimiz

Mevzuat Uyum Hizmetleri profesyonellerimiz, müşterilerimizin riskleri anlamasına, irdelemesine ve bunları başarıya çevirmelerine yardımcı olmaktadır.

Müşterilerimizin yasal gereklilikleri anlamalarına ve bunlara uyumuna yardımcı oluyoruz.

Müşterilerimiz açısından mevzuata uyumun mutlak tabiatı, kendilerine özgü iş durumlarına, geçmişteki sektörle ilgili mevzuata ve gereksinimlerine bağlıdır. KPMG Türkiye olarak, müşterilerimize değer yaratmak ve harici paydaşlarına güvence sağlamak için üst yönetim ile koordineli bir şekilde mevzuat uyum programını oluşturmak ve uygulamak üzere hizmet sunmaktayız. Bu hizmet kapsamında deneyimli denetim uzmanlarımızın yanı sıra; vergi, birleşme ve satın alma, yeniden yapılandırma, hukuk, BT veya işletme süreç yönetimi alanlarındaki KPMG uzmanlarımız da çalışmalara dahil olmaktadır.

Mevzuata uyum için neleri sorgulamalısınız?

  • İçinde bulunduğum sektörle ilgili yasal gereksinimlerle uygunluğumu nasıl sağlarım? 
  • Kurumsal yönetim ve karar alma düzeylerimi nasıl iyileştirebilirim? 
  • İç denetimimizin etkinliği ve verimliliği yeterli mi? 
  • BT ve veri güvenliğime nasıl daha fazla güven duyabilirim? 
  • Maruz kaldığım vergiyi asgariye indirgerken, bir yandan da vergi mevzuatıyla nasıl uyum içerisinde olabilirim? 
  • Bütçeleme ve mali planlama süreçlerim iyileştirilebilir mi? 
  • Bir ticari işlemi asgari risk ile nasıl üstlenebilirim? 
  • UFRS gibi uluslararası mali yönetim ve raporlama standartlarının sunulmasına yönelik olarak kendimi nasıl hazırlayabilirim? 
  • Yatırım değerlendirme prosedürlerinin şirketimin doğru yatırım kararları almasına yardımcı olduğundan nasıl emin olurum?

Bize ulaşın

 

Teklif talebi

 

Gönder