KPMG Küresel Vergi Oranları Anketi

KPMG Küresel Vergi Oranları Anketi

KPMG Türkiye’nin ‘Küresel Vergi Oranları Anketi’nin 2015 yılı sonuçları açıklandı.

1000

 “Vergide kurallar yeniden yazılacak”

KPMG Türkiye’nin 2003 yılından beri düzenli olarak hazırladığı ‘Küresel Vergi Oranları Anketi’nin 2015 yılı sonuçları açıklandı. Küresel vergi oranlarında sakin dönemin bittiğini ortaya koyan araştırma, Türkiye’de gelir vergisi kanun değişiklikleri ile vergi tabanının genişlemesini, ancak oranların sabit kalmasını öngörüyor. Gelecek 5 yılda, geçtiğimiz 5 yıla kıyasla çok hızlı bir değişim olacağını ortaya koyan araştırma, ekonomide vergilendirme ilkelerinde değişim beklendiğinin de altını çiziyor.   

KPMG Türkiye, ‘Küresel Vergi Oranları Anketi’nin 2015 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırma dünyadaki tüm devletlerin ana gelir kaynağı olan katma değer vergisi (KDV) ile mal ve hizmet vergisinden yola çıkarak ekonomilerin sürekli artan sosyal refah taleplerini karşılamayı hedeflediklerigünümüzde, sosyal güvenlik oranlarında görülen önemli artışı tablo halinde ve analizlerle açıklıyor.KPMG tarafından 2003 yılında yayımlanmaya başlayan uluslararası kurumlar vergisi oranları araştırması, bu sene dolaylı vergiler, şahıs gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri gibi konuları da kapsama alarak genişledi. 

145 ülkedeki güncel vergi oranlarının yer aldığı araştırma sonucunda, geride kalan 10 ila 15 yılın standartları referans alındığında 2015 yılındaki vergi oranı değişiklikleri ‘düşük’ kaldı. Küresel kurumlar vergisi oranı, 2014 yılında yüzde 23,64 iken 2015 yılında küçük bir artışla yüzde 23,68 oldu. Bireysel gelirlerden alınan vergiler yüzde 0,41’lik bir artışla yüzde 31,53 olurken, işverenlerin ödemekle yükümlü oldukları sosyal güvenlik oranları yüzde 16,88 ve çalışanların ödemekle yükümlü oldukları sosyal güvenlik oranları ise yüzde 10’a yükseldi. 

KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı ve Şirket Ortağı Abdulkadir Kahraman, OECD tarafından yürütülen BEPS programının vergilendirme sürecine kayda değer katkıda bulunacağının altını çizerken G-20 ve OECD üyesi olan Türkiye’de BEPS ile ilgili düzenlemelerin önümüzdeki 3-4 sene içerisinde geliştirilmesini öngördüklerini belirtti.

Kahraman, “Her ne kadar gelir vergisi oranlarında kısa süre içerisinde bir değişiklik beklenmese de Orta Vadeli Mali Plan ve 64’üncü Hükümet Programı’nda görüldüğü üzere; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun birleştirildiği tasarı çerçevesinde, Türkiye’de de gelir vergileri kanunlarındaki  ‘indirim ve istisnalar azaltılmak suretiyle vergi tabanının genişletilmesi hedefleniyor.

KDV’DE ise daha çok ‘kapasite ve verimlilik artışı’ ile ‘enerji verimliliğini teşvik eden’ düzenlemeler bekleniyor. Çerçevesi henüz net olmasa da “rant vergisinin” yeni dönemde yürürlüğe konulacak diğer bir dolaylı vergi olacağı anlaşılıyor” dedi. 

Vergi tabanları genişliyor, KDV evrenselleşiyor

Ankete göre pek çok ülke, vergi kanunlarındaki istisnalar ve indirimleri azaltarak vergi tabanlarını genişletiyor ve vergi sistemlerine yeni gelir kaynakları dâhil ediyor. Her ne kadar gerçek kişilere ait gelir vergisi oranlarında küçük değişiklikler kaydedilse de ekonomik durgunlukla mücadele için hükümetlerin, tüketicilerin harcama yapmaya devam etmelerini sağlamak amacıyla “vergi teşviklerini” azaltmaya ve geçici tedbir olarak “yeni teşvikler” getirmeye yöneldikleri gözlemleniyor.

Ayrıca, KDV’nin Körfez Ülkeleri’nde de uygulamaya konmasıyla birlikte evrenselleşeceğine dikkat çekilen ankette, orta vadede ülkelerin ekonomik faaliyetleri düzenlemek için zaman zaman küçük değişiklikler olması ve Asya Pasifik bölgesinde oranların zaman içinde yükselmesi öngörülüyor. Vergi rekabetinin tekrar gündeme gelmesiyle kurumlar vergisi oranlarının uzun vadede düşüşe devam edeceği öngörülse de işletmelerin yatırım yeri seçiminde odaklanacakları konular, ‘teşvikler’, ‘indirim ve istisnalar’ ile ‘efektif vergi oranları’olarak ortaya çıkıyor.

Daha detaylı bilgi için:

Figen Tahiroğlu Würsching

Kurumsal İletişim ve Pazarlama, Kıdemli Müdür

Tel: +90 216 681 90 00

ftahiroglu@kpmg.com

© 2022 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır. 

Küresel KPMG ağının yapısı hakkında detaylı bilgi için home.kpmg/governance adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize ulaşın