close
Share with your friends
ISO 20000

ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi Sistemi Uyum Hizmetleri

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Uyum Hizmetleri

ISO20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi (BTHYS), özellikle BT organizasyonu ve yüksek kaliteli BT hizmeti sunmak için ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan stratejik ve iş odaklı bir yaklaşımdır. BTHYS, iş süreçleri ve müşteri memnuniyetini, ihtiyaçlarını karşılamak için gereken yönetim hizmetlerinin etkili olarak kuruluş bünyesinde benimsenmesi amacıyla entegre süreç yaklaşımını desteklemektedir. ISO 20000 BTHYS Standardı, bilgi teknolojisi altyapı ve uygulamalar alanında rehberlik yapan bir standarttır. Bu standart IT Information Library süreçlerini temel alır ve ITIL uygulamalarının belgelendirilmesi için kullanılan tek standarttır.

KPMG olarak;

  • Organizasyonun hangi süreçlerinin ISO20000 kapsamında ele alınacağının belirlenmesi
  • Kapsama alınan BT süreçlerinin ISO20000 standartlarına uyumuna ilişkin analiz yapılması,
  • BTHYS bileşenlerinin tasarım ve uygulama aşamaları
  • BT süreç kontrollerinin uygulanması ve yapılan tasarımın hayata geçirilmesi
  • BT süreçleri için devamlı geliştirme ve izleme çalışmalarının tesis edilmesi

konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın

İlgili içerik