close
Share with your friends
Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirmesi

Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirmesi

Siber Güvenlik Olgunluk Değerlendirmesi

Kuruluşların, değişen ve karmaşıklaşan tehditlere karşı önlem alabilmeleri için siber güvenlik yaklaşımlarını ve mimarilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.

KPMG olarak siber olgunluk değerlendirmesi hizmetleri kapsamında;

  • Mevcut Durum Değerlendirmesi ile açıklıkların ve geliştirilmesi gereken noktaların tespit edilmesi
  • Siber olgunluk seviyesinin değerlendirilmesi ve siber zayıflıklar ile ilgili benzer gruplar ve rakipler ile karşılaştırılabilecek bilgilerin sunulması
  • Mevcut stratejik girişimlerin gözden geçirilmesi ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturulması

konularında destek sağlamaktayız.

İlgili içerik