close
Share with your friends
SAP Ortam Güvenliği Hizmetleri

SAP Ortam Güvenliği Hizmetleri

SAP Ortam Güvenliği Hizmetleri

Dijitalleşmeyle gerçekleşen hızlı değişim, siber saldırı türlerinin artmasını tetiklemekte ve bu neden siber güvenliğin SAP ile birlikte kapsamlı bir bakış açısı içerisinde ele alınması ihtiyacını doğurmaktadır.

KPMG olarak SAP ortam güvenliği hizmetleri ile kuruluşların tüm operasyonları, tedarik zinciri, müşterileri ve diğer entegrasyonları yönetmek için uygun bir ortam sağlayarak birçok merkezi ve çevresel sistemi içeren bu karmaşık yapıları değerlendirmek ve güvenlik testine tabi tutmak için tanımlama, değerlendirme, korumaya alma ve izlemeye dayalı güvenli operasyon, güvenlik uygunluğu, güvenli kod, güvenli kurulum ve altyapı güvenliğini kapsayan bir yaklaşım benimsemekteyiz.

İlgili içerik