26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7247’nolu Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) yürürlüğe girmiştir. Bu gelişme ile finansal hizmet veren kuruluşlar için müşteri edinim aşamalarındaki “Kimlik Tespiti” ve  “Sözleşme” süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) tarafından 01.04.2021 tarihinde yayımlanan; Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik“) ile birlikte, bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin detaylar belirlendi.

Yeni Kanun ve Yönetmelik, MASAK ve alt yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla yazılı şeklin yerine geçebilecek mesafeli kimlik tespitinin önünü açmış oldu. Ek olarak, Kanun kapsamında bulunan kuruluşlar için finansal kapsayıcılığın ve müşteri sayısının artması ön görülmekte. Bununla birlikte sadece bankalar değil fintechler ve finansal kuruluşlar da belirlenen sözleşme türlerine yönelik dijital çözümler kullanmaya imkân bulmakta.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin uzaktan kimlik doğrulamasına imkân sağlanması için bir çok önemli Kanuna da düzenleme getirilmiştir:

 • 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu
 • 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 • 6361 Sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
 • 6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kiymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluşlari Hakkinda Kanun

Uzaktan Kimlik Tespiti Sürecine İlişkin Şartlar

Bankaların, uzaktan kimlik tespiti süreci kapsamındaki eksikliklerini 1 Mayıs 2021 tarihine kadar tamamlaması ve Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in 34.üncü maddesi ile birlikte Yönetmelik içerisinde belirlenen gereksinimlere göre ilgili süreçlerini tasarlamaları bekleniyor:

 • Süreç başlatılmadan önce uyulması gereken genel ilkeler
 • Uzaktan kimlik tespitini yapacak müşteri temsilcisi ve çalışma ortamı
 • Sürecin başlatılması ile uyulması gereken genel ilkeler
 • Kullanılabilecek kimlik belgesi ve doğrulanması
 • Kimliği tespit edilecek kişinin doğrulanması
 • Görüntülü görüşmede sürecin sonlandırılması
 • Verilerin kaydedilmesi ve saklanması
 • Uzaktan kimlik tespitinde sorumluluk
 • Kimlik tespitini müteakip sözleşme ilişkisinin kurulması

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek Kuruluş’unuzun “Dijital Dönüşüme” uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

Dijital dönüşüme destek hizmetlerimiz, Kanun’da belirlenen uzaktan müşteri edinimi kapsamı çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve ikincil düzenlemeler doğrultusunda denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

İyileştirme Çalışmaları

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan süreçler ve tespitler için yol haritası sunulur ve belirlenen kimlik doğrulama yöntemleri ile süreçler üzerinde dijitalleşme çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetim

Kanun ve ikincil düzenlemeler kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporu oluşturulur.

Bize ulaşın