Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 21 Mayıs 2020 tarihinde “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Paketi”ni yayınlandı.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“GMÖEBYS”) İlk olarak 1 Haziran 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 507’nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gündeme gelmişti. 30 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan GMÖEBYS Kılavuzu ve Uyumluluk Test Adımları Tablosu ile birlikte söz konusu sistemi işletmek isteyen kuruluşlara yönelik başvuru, izin / onay ve denetim konularında yönlendirmelerde bulunulmuştu.

21 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan paket ile birlikte hem GMÖEBYS Kılavuzu ve Uyumluluk Test Adımları Tablosu güncellendi hem de işletici kuruluşlara yönelik “Başvuru Formu”, “Fonksiyonel Test Süreçleri” ve “Güvenlik Test Süreçleri” adımları belirlenmiş oldu.

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Nedir?

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (“GMÖEBYS”); mal ve hizmet satışlarında belirlenen bedellerin tahsilatının gerçekleştirilmesi ile birlikte, bu bedeller doğrultusunda oluşturulacak mali belgelerin elektronik ortamda oluşturulması ve yönetilmesi için GİB tarafından oluşturulan sistemdir.

Sistemin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri vergi kaybına yol açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin mahiyetine uygun düzenlenecek mali nitelikli e-Belgeler yoluyla kayıt altına almaktır.

Kimler Sistemden Faydalanabilecek?


Finansal Kuruluşlar (Bankalar, E-Para Kuruluşları, Ödeme Sistemi Kuruluşları) ya da Ödeme Kaydedici Cihaz Üreticisi şirketlerden dileyenler, işbirliği yaptığı özel entegratör ile imzaladığı protokolü de sunmak şartıyla, GMÖEBYS’ni işletmek üzere “İşletici Kuruluş” yetkisi almak için GİB’e yazılı olarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından söz konusu kuruluşlar sistemden faydalanabilecek mükellef gruplarına hizmet sunabiliyor. Bununla birlikte sistemden faydalanabilecekler Tebliğ’de; ticari kazancı basit usulde tespit edilen, işletme hesabı esasına göre defter tutan, bilanço esasına göre defter tutan, serbest meslek kazancı elde eden, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazancı elde eden mükellefler ile birlikte vergiden muaf esnaf olarak belirtiliyor.

Bilgi Sistemleri ve Uyumluluk Testleri

Başvuru sürecinde ve izin verilen kuruluşlara yapılacak olan periyodik denetlemelerde, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Paketi içerisinde bulunan “Test ve Doğrulama Adımları Dokümanı” doğrultusunda, kuruluşların bilgi sistemleri incelemeye alınıyor.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek kuruluşunuzun mevzuata uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun mevzuat kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

İyileştirme Çalışmaları

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetim

Kılavuz kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporu oluşturulur.

Bize ulaşın