close
Share with your friends
FATCA ve CRS Yükümlülükleri Genel Bakış

FATCA ve CRS Yükümlülükleri Genel Bakış

FATCA ve CRS Anlaşmaları ve Yükümlülüklerine Genel Bakış

16 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (FATCA)" ile ABD vatandaşları veya vergi mukimlerini değil, diğer ülke vatandaşlarını kapsayacak şekilde bilgi paylaşmını çok uluslu hale getiren "Ortak Raporlama Standardı'na (CRS)" Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 96 ülkenin uyum sağlaması gerekmektedir. Bu düzenlemelerle birlikte Türkiye'deki finansal kuruluşların hem FATCA hem de CRS regülasyonlarına uyum sağlamaları gerekmektedir.

Bu kapsamda;

  • Şirketlerin sınıflandırılma ve kaydolma süreci
  • Mevcut müşterilerin değerlendirilmesi ve belirlenmesi
  • Stopaj süreci
  • Yeni Müşteri kabul süreci
  • Raporlama süreci
  • Şirket içi uyum süreci konularında

KPMG olarak mevcut süreçlerde uygulanan FATCA çözümlerini inceleyerek eksikliklerin belirlenmesinde, her iki yönetmeliğe uyum sağlanmasına yardımcı olacak çözümlerin üretilmesinde ve bu çözümlerin uygulanmasında destek vermekteyiz.

Bize ulaşın

İlgili içerik