2011 yılından itibaren yürürlükte olan, bankacılık sektöründe bilgi sistemleri faaliyetleri ve elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esasların düzenlendiği “Bankaların Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliği” yerine BDDK tarafından Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaştı.

Yönetmelik ile BDDK, finansal teknolojilerdeki gelişmeler ve kişisel verilerin korunması kanununu dikkate alarak, bankalarda bilgi teknolojileri ile ilgili yasal düzenlemelerin güncellenmesini amaçlıyor. Bankaların bu düzenlemeye geçiş sürecini, planlı bir değerlendirme ve düzenli takip ile BDDK tarafından belirlenen süre içerisinde başarılı bir şekilde tamamlamaları bekleniyor.

Yönetmelik elektronik bankacılıktaki yenilikleri ve son dönem teknolojilerini kapsamakla birlikte, son yıllarda BDDK tarafından bankalara ve bağımsız denetim şirketlerine iletilen ek yazıları da dikkate alıyor.

Yönetmelik maddeleri, uluslararası bilgi sistemleri denetim standartları (CobIT, ITIL ve ISO27001 vb.) referans alınarak, bilgi teknolojileri ve elektronik bankacılık hizmetleri süreçlerine yönelik önemli yaklaşımlar ile birlikte yeni beklentiler doğrultusunda şekilleniyor.

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgisi ve mevzuata uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile, yasal gereksinimleri belirleyerek kuruluşunuzun Yönetmelik’e uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız. İlgili mevzuata uyum hizmetlerimiz, Yönetmelik’te belirlenen maddeler çerçevesinde mevcut durum analizi, iyileştirme çalışmaları ve denetim aşamalarını kapsamaktadır. 

 

Mevcut Durum Analizi

Kuruluş’un Yönetmelik kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

 

İyileştirme Çalışmaları

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

 

Denetim

Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporu oluşturulur.