close
Share with your friends
Bankacılık Hizmetlerinde Engelsiz Dönem

Bankacılık Hizmetlerinde Engelsiz Dönem

Bankacılık Hizmetlerinde Engelsiz Dönem

Bankacılık hizmetlerinde engelli bireylere kolaylık sağlanması ve engelli müşterilerin de eşit düzeyde hizmet alabilmesi adına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların uyması gereken kuralların yer aldığı, 18/06/2016 tarihli ve 29746 sayılı "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

KPMG olarak kanun kapsamındaki maddelere uyumluluk değerlendirmesi yapılarak;

  • Mevcut durum analizi gerçekleştirilmesi
  • Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler için yol haritası sunulması ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Yönetmelik kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği bir denetim çalışması gerçekleştirilerek denetim raporunun oluşturulması

konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın