close
Share with your friends
OECD & LBMA Altın Tedarik Rehberlerine Uyum

OECD & LBMA Altın Tedarik Rehberlerine Uyum OECD & LBMA Altın Tedarik Rehberlerine Uyum

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”), web sitesinde duyurulan açıklamada; KMP üyelerinin Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi’ne dayanarak kendi politikalarını oluşturmaları ve bu politikalar çerçevesinde altın tedarik etmeleri önemle tavsiye edilmekte ve sorumlu altın tedarik politikasını teşvik amacıyla, bunu fiilen uygulayan üyelerin Borsa İstanbul internet sitesinde yer alacağı belirtilmektedir.

Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi, risk temelli 5 adımdan oluşan yol haritasını esas almaktadır. Bu yaklaşımın 4. adımı, her üç yılda bir kez olmak üzere uyum politikalarının, bağımsız ve yetkin denetim firmaları tarafından denetlenmesini içermektedir.

 

Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi

Yaklaşımımız

KPMG Türkiye olarak, şirketlerin “LMBA Altın Tedarik Rehberi” ve “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Maddelerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi” kapsamında ilgili rehberlere uyumlu hale gelmeleri için destek olmaktayız.

Şirketlerin uyum çalışmalarına destek olurken ana hususlar ve anahtar performans göstergeleri temel alınarak, aşağıdaki süreçler kapsama alınmaktadır:

  • Tedarik zincirindeki riskleri tanımlamak için oluşturulan sistem sürekliliğinin değerlendirilmesi
  • Etkili uyumluluk sisteminin değerlendirmesi
  • İlgili politikaların uygulamaya koyduğu yönetim sisteminin değerlendirilmesi
  • Müşteriyi tanıma kapsamındaki uygun iç kontrol ve iletişim sisteminin değerlendirmesi
  • Tedarik zincirindeki risklerin belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasının kontrolü

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG Türkiye olarak geniş sektör, mevzuat bilgisi ve güvence hizmetleri alanındaki danışmanlık ve denetim deneyimimiz ile kuruluşunuzun düzenlemelere uyumu konusunda sizlere her adımda destek olmaktayız.

İlgili uyum hizmetimiz, rehberde belirlenen maddelere uyumu sağlamak adına belirtilen Ön Denetim, İyileştirme ve Denetim aşamalarını kapsamaktadır.

Ön Denetim

Kuruluşun rehberler kapsamındaki maddelere uyumluluğu konusunda değerlendirme yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilir.

İyileştirme Çalışmaları

Uyumluluk değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan eksiklikler ve tespitler için yol haritası sunulur ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetim

Güvence kapsamında yer alan kural ve esaslara uyumun değerlendirildiği, ISAE3000 güvence standarttı çerçevesinde denetim çalışması gerçekleştirilir ve güvence raporu hazırlanır.

Bize ulaşın