close
Share with your friends
Veri Analitiği Hizmetleri

Veri Analitiği Hizmetleri

Veri Analitiği Hizmetleri

Karmaşık bir veri okyanusunda yüzerken, rotanızı doğru belirlemenin yolu, verilere doğru soruları sorabilmekten geçer. Verilerin boyutu, hızı ve karmaşıklığı arttıkça, bu sorulara yanıt verebilmek için daha gelişmiş yöntemler kullanılmalıdır.

KPMG olarak Veri Analitiği Hizmetleri ile

  • Kontrol hataları ve suistimallerin önüne geçilmesi
  • Sağlam bir süreç yapısı oluşturmak ve dağınık sistem ve rapor yapılarının bir araya getirilerek yorumlanması çerçevesinde, süreçler üzerinde sağlanmak istenen kontrol hedefleri ve bu hedeflere uygun kural setlerinin oluşturulması
  • Veri kaynaklarının belirlenip verinin elde edilmesi için uygun yöntemlerin oluşturulması,
  • Veri analitiği araçları kullanılarak ve doğru test yöntemleri uygulanarak elde edilen test sonuçlarının görsel olarak sunulması
  • Testlere konu olan verilerin geriye yönelik saklanması 

konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın