close
Share with your friends
Sistem Değişikliği Hizmetleri

Sistem Değişikliği Hizmetleri

Sistem Değişikliği Hizmetleri

Sistem Değişikliği Hizmetleri, yeni sistem üzerinde tespit edilmemiş eksikliklerin ve risk unsurlarının kurumun geleceği açısından önemli birer tehdide dönüşmesinin önüne geçmek amacı ile yeni sistemler ile optimal maliyet ve yüksek performans amacına ulaşmak için sağlıklı bir geçiş sürecinin oluşturulması ve geçiş sürecinin detaylı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, KPMG olarak veri geçişi planının bütünlüğü ve doğruluğunun değerlendirilmesi, veri geçişi öncesi eksikliklere yönelik iyileştirici aksiyonların alınması, sistem geçişi sonrasında veri geçişinin bütünlüğü ve doğruluğuna güvence verilmesi, sistem geçişi kapsamında teknik ve fonksiyonel gereksinimlerin gözden geçirilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması, uygulama kontrolleri aracılığı ile sistemin fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi ve bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol ortamının değerlendirilmesi konularında destek sağlamaktayız.

Bize ulaşın

İlgili içerik